Kommunepakker

EN LOKAL INDSATS

I nogle kommuner arbejder man med skoleskak, fordi man ønsker at løfte elevernes matematiske kompetencer – og det virker. Data fra Aarhus Kommune og Dansk Skoleskaks undersøgelse af SKAK+MAT®-konceptet er blevet analyseret af professor Michael Rosholm fra TrygFondens Børneforskningscenter. Resultaterne er præsenteret i ’Skak gør børn klogere’ og publiceret i det internationale tidsskrift, PLOS ONE.

 

Hvordan samarbejde og indsats kan se ud hos jer afhænger af, om I vil arbejde med fx matematik, trivsel, skole-parathed eller understøttende undervisning.

KOMMUNALE INDSATSER

Dansk Skoleskak er de eneste i Danmark, der udbyder Skoleskaklærer- uddannelsen®. Vi har desuden udbudt en formel kompetencegivende udvidet efteruddannelse i skoleskak i samarbejde med VIA University College. Vi har uddannet 700 lærere og pædagoger de seneste år og laver eller har lavet projekter og indsatser med flere kommuner, Undervisningsministeriet, A.P. Møller Fonden og Egmont Fonden. Nedenstående viser tre eksempler på indsatser der kan bygges videre på hos jer.

A

Status: Ingen (systematiske) læringsaktiviteter med skoleskak i kommunen.

Ambition: Skoleskak er en uforpligtende og sjov aktivitet på den enkelte skole – initieret af ildsjæle (pædagog, lærer eller lokal skakspiller), som selv har taget initiativ til det.

Indsats: Kommunen bakker op, men overlader valget til de enkelte skoler. Skoleskak faciliteres af ildsjæle, hvor systematik, forankring og hyppighed er 100% personafhængig.

Forankring: Skolekonsulent får 40 timer årligt til at koordinere vidensdag og facilitere netværk af lokale skoleskakundervisere.

B

Status: Skoleskak er en uforpligtende og sjov aktivitet på den enkelte skole – initieret af ildsjæle (pædagog, lærer eller lokal skakspiller), som selv har taget initiativ til det.

Ambition: Skoleskak er en systematisk læringsaktivitet på udvalgte skoler, der prioriterer efteruddannelse af lærere/pædagoger og tildeler min. 80 timer årligt pr. underviser.

Indsats: Der afholdes lokal skoleskaklærer-uddannelse i kommunen og sættes konkrete initiativer fx vedr. matematik eller trivsel i gang i et skoledistrikt, der bruges som eksempel og lokal erfaringsgrundlag for det videre arbejde.

Forankring: En matematik­vejleder eller skoleskakunderviser kan anvende 100 timer årligt som ’Skoleskak­vejleder’, der udvikler/forankrer skoleskak i kommunen.

C

Status: Over 20% af kommunens skoler anvender skoleskak systematisk med et ønske om at forbedre fx matematikresultater og skabe mere ro i undervisningen.

Ambition: Skoleskak anvendes til at skabe forbedrede matematikresultater for udvalgte distrikter eller alle skoler (jf. resultaterne af Aarhus-undersøgelsen).

Indsats: Læringsindsats med systematisk kompetenceudvikling af lærere/pædagoger og etablering af stærk fagfaglighed omkring skoleskak, som indarbejdes i lokale læringsmål.

Forankring: En læringskonsulent arbejder fuldtid med udvikling og forankring af systematisk skoleskak i kommunen.