Kommunepakker

Dansk Skoleskak samarbejder med flere kommuner om at gøre eleverne bedre til matematik, styrke ro, koncentration og sænke skolernes konfliktniveau. Samarbejdet tager udgangspunkt i den lokale kommunale virkelighed og involverer indsatser for udvalgte årgange på tværs af kommunens skoler og distrikter. Gennem en kommunal indsats kan vi sammen styrke elevernes faglige og sociale udvikling og skabe en bedre og mere inkluderende skole med øget trivsel og læring for den enkelte og klassen.

Er I interesseret i at finde ud af, hvad vi kan gøre i jeres kommune? Så tag fat i Dansk Skoleskak på laer@skoleskak.dk eller 3049 0580. Vi tager gerne et uforpligtende møde med skole-, børne- og ungeforvaltninger, ligesom vi også gerne deltager på en pædagogisk dag, et skoleledermøde og konferencer.

EN LOKAL INDSATS

I nogle kommuner arbejder man med SKAK+MAT® fordi man ønsker at løfte elevernes matematiske kompetencer. Og det virker. Data fra Aarhus Kommune og Dansk Skoleskaks SKAK+MAT® indsats er blevet analyseret af professor Michael Rosholm fra Trygfondens Børneforskningscenter og præsenteret i ’Skak gør børn klogere’, som det ses af videoen.

 

Hvordan samarbejde og indsats kan se ud hos jer afhænger af om I vil arbejde med fx matematik, trivsel, skoleparathed eller understøttende undervisning.

KOMMUNALE INDSATSER

Dansk Skoleskak er de eneste i Danmark, der udbyder skoleskaklærer- uddannelsen og formel kompetencegivende efteruddannelse i skoleskak og skak/matematik i samarbejde med VIA University College. Vi har uddannet 700 lærere og pædagoger de seneste år og laver folkeskoleprojekter med 14 kommuner, Undervisningsministeriet og A.P. Møller Fonden. Nedenstående viser tre eksempler på indsatser der kan bygges videre på hos jer.

A

Status: Ingen (systematiske) læringsaktiviteter med skoleskak i kommunen.

Ambition: Skoleskak er en uforpligtende og sjov aktivitet på den enkelte skole – initieret af ildsjæle (pædagog, lærer eller lokal skakspiller), som selv har taget initiativ til det.

Indsats: Kommunen bakker op, men overlader valget til de enkelte skoler. Skoleskak faciliteres af ildsjæle, hvor systematik, forankring og hyppighed er 100% personafhængig.

Forankring: Skolekonsulent får 40 timer årligt til at koordinere vidensdag og facilitere netværk af lokale skoleskakundervisere.

B

Status: Skoleskak er en uforpligtende og sjov aktivitet på den enkelte skole – initieret af ildsjæle (pædagog, lærer eller lokal skakspiller), som selv har taget initiativ til det.

Ambition: Skoleskak er en systematisk læringsaktivitet på udvalgte skoler, der prioriterer efteruddannelse af lærere/pædagoger og tildeler min. 80 timer årligt pr. underviser.

Indsats: Der afholdes lokal skoleskaklærer-uddannelse i kommunen og sættes konkrete initiativer fx vedr. matematik eller trivsel i gang i et skoledistrikt, der bruges som eksempel og lokal erfaringsgrundlag for det videre arbejde.

Forankring: En matematik­vejleder eller skoleskakunderviser kan anvende 100 timer årligt som ’Skoleskak­vejleder’, der udvikler/forankrer skoleskak i kommunen.

C

Status: Over 20% af kommunens skoler anvender skoleskak systematisk med et ønske om at forbedre fx matematikresultater og skabe mere ro i undervisningen.

Ambition: Skoleskak anvendes til at skabe forbedrede matematikresultater for udvalgte distrikter eller alle skoler (30% stigning i Aarhus-forsøget).

Indsats: Læringsindsats med systematisk kompetenceudvikling af lærere/pædagoger og etablering af stærk fagfaglighed omkring skoleskak, som indarbejdes i lokale læringsmål.

Forankring: En læringskonsulent arbejder fuldtid med udvikling og forankring af systematisk skoleskak i kommunen.