Holdskak – nye regler

Holdskak – nye regler

Reglementet for bl.a. hold-DM er ændret på væsentlige områder jf. Landsudvalgsmødets beslutninger fra maj 2010.

Der er bl.a. indført en åben række, hvor elever fra 0.-10- klasse, der ikke har skoleskak på egen skole, men kommer fra samme klub, har mulighed for at danne hold.

Der er også åbnet mulighed for, at der kan deltage mere end 1 hold i hver række fra samme kreds ved DM i skoleskak. Kvalifikationsreglerne er ændret, så 6-10 deltagende hold i den pågældende række ved kredsmesterskabet giver adgang for 2 hold til DM, mens 11 eller flere deltagende hold i kvalifikationen giver adgang for 3 hold til DM.

Læs det fulde reglement her. Du finder det også under ‘Værktøjskassen’ i menuen ‘Få hjælp og viden’.

Har du spørgsmål, kontakt venligst turneringsudvalget på tu@skoleskak.dk..

Mads Jacobsen
mads@skoleskak.dk


Live Chat