Hold-DM 2023

Hold-DM 2023

HOLD DM 2023

Nyborg Private Realskole og Dansk Skoleskak har hermed fornøjelsen af at invitere til årets Hold-DM i Skoleskak lørdag den 22. april 2023.

GRUPPEINDDELING

Alle spiller som 4-mandshold med evt. reserver i følgende aldersgrupper:

A-rækken: Elever til og med 10. klasse.
B-rækken: Elever til og med 6. klasse.
C-rækken: Elever til og med 3. klasse.
Å-rækken: Elever til og med 10. klasse fra elever fra forskellige skoler, som går til skoleskak samme sted – typisk hos en Skakskole.
U-rækken: Elever op til 20 år fra institutioner, der tilbyder ungdoms-/videregående uddannelser.

TURNERINGSFORM

Der spilles 7 runder efter Monrad eller Alle-Mod-Alle systemet. Der er 30 min. pr. spiller pr. parti. Af sportslige hensyn kan nogle aldersgrupper evt. slås sammen. Se Skoleskak.dk/regler.

PRÆMIER

Der er præmie til hver fjerde deltager.

FORPLEJNING

Det er muligt at bestille en forplejningspakke med morgenmad og frokost med en lækker sandwich og en kildevand for 100 kr. pr. person. Der er en kantine med lidt mad, drikkevarer og snacks.

PRIS

Stævnet koster 400 kr. pr. hold der dækker deltagelse, pokaler og brætpræmier.

TILMELDING

Tilmelding og betaling via Holddm.dk. Der er plads til ca. 200 deltagere. De deltagende hold kan kvalificere sig via lokale kvalifikationsstævner – se Skoleskak.dk/kalender. Er der ikke et lokalt kvalifikationsstævne, kan I deltage via den frie tilmelding, hvis der er plads.

VIGTIGE DATOER

Hold, der er kvalificeret via lokale kvalifikationsstævner, kan tilmelde sig fra 15. februar.

Øvrige hold kan tilmelde sig fra 15. marts (efter først til mølle princippet). Ved tilmelding oplyses navn, fødselsdato, skole/skakskole + evt. forplejningspakke. Deltagergebyr og mad betales sammen tilmeldingen.

Efter 1. april er det ikke muligt at få refunderet evt. betaling i tilfælde af afbud/sygdom.

SPØRGSMÅL

Kontakt dm@skoleskak.dk. Vi glæder os til at se jer!

PROGRAM

08:30 Morgenmad (frem til kl. 10:30)
09:30 Senest ankomst
09:45 Velkomst
10:00 1. runde
11:00 2. runde
12:00 3. runde
12:30 Frokost
13:30 4. runde
14:30 5. runde
15:30 6. runde
16:30 7. runde
17:45 Præmieoverrækkelse
18:30 Tak for denne gang

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Caroline Fredensborg
caroline@skoleskak.dk


Live Chat