Hjernen På Skemaet®

Dansk Skoleskak inviterer 2021 – 2024, med støtte fra Det Obelske Familiefond, 49 skoler med børn og unge i specialklasser til at deltage i læringsindsatsen HPS – Hjernen På Skemaet®.

 

Med støtte fra Dansk Skoleskak arbejder skolerne med elevernes mentale sundhed og trivsel i ugentlige timer, emneuger og på Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag.

HPS bygger videre på erfaringer fra læringsprogrammet SKAK+MAT®, der er den læringsmetode i Danmark som løfter drenge mest, samt SFA – Skoleskak For Alle® målrettet elever med ADHD, autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

 

Ambitionen med HPS er at øge elevernes bevidsthed om mental sundhed og få flere med i mentalt sunde børnefælleskaber på tværs af alder, køn og kultur.

METODE

HPS anvender skoleskak og playful learning / spilbaseret læring til at udvikle elevernes mentale sundhed og bevidsthed om, hvorfor det er vigtigt. Via et særligt undervisningsmateriale, skolebesøg af Dansk Skoleskak, PLAYMASTER-kurser for de ældste elever samt Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag, opnår eleverne viden om og arbejder med mental sundhed.

EVALUERING

Epinion har fulgt HPS – Hjernen På Skemaet®, og evalueringsrapporten viser bl.a. at:

♞ HPS – Hjernen på skemaet® er et effektivt redskab, som har skabt positive forandringer blandt mange af de elever, der har deltaget i indsatsen.

♞ 76 pct. af undervisernes svar angiver, at HPS – Hjernen på skemaet® har bidraget til at flytte elevernes opfattelse af, hvad de kan.

♞ HPS – Hjernen på skemaet® skaber succesoplevelser for en lang række elever og kan nemt tilpasses den enkelte elevs niveau.

 

Læs hele rapporten her

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt læringschef Mikkel Nørgaard, laer@skoleskak.dk / 2984 9874 eller Dansk Skoleskak 3049 0580.

TAK TIL

Det Obelske Familiefond der med deres støtte har muliggjort læringsindsatsen Hjernen På Skemaet®.

Live Chat