Hjernen På Skemaet

I et nyt samarbejde kan Dansk Skoleskak, med støtte fra Det Obelske Familiefond, invitere 40 skoler med udfordrede børn og unge (fra specialskoler/specialklasser) til at deltage i læringsindsatsen HPS – Hjernen På Skemaet®. Med HPS kan skolen, med støtte fra Dansk Skoleskak, arbejde med elevernes mentale sundhed og trivsel i ugentlige timer, emneuger og Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag.

HPS bygger videre på erfaringer fra læringsprogrammet SKAK+MAT®, der er den læringsmetode i Danmark som løfter drenge mest, samt SFA – Skoleskak For Alle® målrettet elever med ADHD, autisme og generelle indlæringsvanskeligheder. Ambitionen med HPS er at øge elevernes mentale bevidsthed og få flere med i mentalt sunde børnefælleskaber på tværs af alder, køn og kultur.

METODE

HPS anvender skoleskak og playful learning / spilbaseret læring til at udvikle elevernes mentale sundhed og bevidsthed om, hvorfor det er vigtigt. Via et særligt undervisningsmateriale, skolebesøg af Dansk Skoleskak, PLAYMASTER-kurser for de ældste elever samt Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag, opnår eleverne viden om og arbejder med mental sundhed.

SKOLEN FÅR

  • Medlemskab af Dansk Skoleskak på STANDARD
  • Læringspakke med skakmaterialer og læringsforløb i underviserplatformen GAMBIT®
  • Årlige skolebesøg af Dansk Skoleskaks læringskonsulenter, der sikrer forankring
  • PLAYMASTER – elevkursus, hvor elever lærer at lave aktiviteter for andre elever
  • Adgang til Skolernes Skakdag og HJERNEDYST finalen
  • Årlig efteruddannelsesdag for underviserne
  • Skoleskaklærer-uddannelse® af personale (for skoler uden uddannet personale)

DELTAGELSE FORUDSÆTTER

  • Deltagelse i HPS i 3 år (august 2021 – juli 2024)
  • 40 årlige lektioner med HPS pr. hold/klasse og deltagelse i Skolernes Skakdag 2022-2024
  • Deltagelse i årlig spørgeskemaundersøgelse (med Epinion der fx laver målinger for DR)

VIL I MED? – ANSØGNING

Ansøg om deltagelse via Mit.Skoleskak.dk eller kontakt læringschef Mikkel Nørgaard, laer@skoleskak.dk / 2984 9874 eller Dansk Skoleskak 3049 0580.

TAK TIL

Det Obelske Familiefond der med deres støtte har muliggjort læringsindsatsen Hjernen På Skemaet®.