Henrik Ochsner er gået bort

Henrik Ochsner er gået bort

Henrik Ochsner er gået bort i en alder af 61 år.

Henrik var igennem flere årtier en central skikkelse i skoleskakken. I særdeleshed i Aarhus, hvor han både var mangeårig træner og kredsformand ad to perioder med 20 års mellemrum. Men også i landslandsarbejdet, hvor han spillede en central rolle som bl.a. dirigent på årsmøderne fra 2006 og et årti frem, hvor grundstenene til det moderne skoleskak blev grundlagt på en række skelsættende møder.

Med sit konstruktive, begavede og nuancerede væsen var han den fødte dirigent, der med stor diplomatisk tæft sørgede for, at mange svære drøftelser blev faciliteret på en måde, hvor alle følte sig involveret – og hvor han stilfærdigt fik formet diskussionerne og beslutningerne på en måde, hvor polerne i forsamlingen fandt hinanden i en klog konsensus. Værdier heraf for organisationen kan vanskeligt overvurderes.

Henrik havde samtidig et sjældent nærvær og overskud, som han delte generøst ud af – uanset om det var den lille skoleskakpige eller landsformanden, som havde brug for en opmuntring.

Henrik var også en flittig deltager til DM i Skoleskak i Odense som rejseleder for de unge fra Aarhus, hvor også hans egne børn havde arvet faderens begavelse og lå øverst i de spændende dyster om DM i Skoleskak.

Henrik var et utroligt fint menneske, der altid satte andre først. Han var en kæmpe, der med sin helt særlige facon inspirerede og gjorde en stor forskel for mange af os. Vi savner allerede Henrik i vores midte.

Æret være Henriks Minde

Skrevet af: Næstformand i Dansk Skoleskak Jakob Rathlev og Generalsekretær Mads Jacobsen.
Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat