God jul og godt nytår

God jul og godt nytår

Her ved årsskiftet er det tid til et tilbageblik.

I 2021 har vi måtte tænke kreativt for at får vores mange udgaver af skoleskak ud på skolerne, i et år hvor COVID-19 fortsat har udfordret mange ting.

I februar omlagde vi den traditionelle Skolernes Skakdag til en succesfuld online udgave med livestream og en turnering hvor de mange deltagere i alt lavede 700.000 træk.
Se mere på skoleskak.dk/skolernes-skakdag

I efteråret fik vi igen gang i vores digitale stævnekoncept ’SFT – Skoleskak Fælleskaber på Tværs’ med en række vellykkede kommunestævner og i november fik vi også afholdt Læringsfestival med DM i Skoleskak med 150 unge skoleskakspillere og en masse støttende forældre.
Se mere på skoleskak.dk/skoleskak-faellesskaber-paa-tvaers og skoleskak.dk/dm2021

I 2021 har vi – med støtte fra Det Obelske Familiefond – lanceret læringsindsatsen Hjernen på Skemaet® på 49 specialskoler og -klasser. Her er ca. 200 undervisere blevet uddannet til at anvende skoleskak til at sætte fokus på mental sundhed og trivsel.
Se mere på skoleskak.dk/hjernen-paa-skemaet

Årets store udfordring var da regeringens finanslovsudspil blev præsenteret i eftersommeren, hvor Dansk Skoleskak til manges overraskelse ikke længere var på finansloven. Hele efteråret er dermed gået med at arbejde for en fortsat finanslovsbevilling. Det lykkedes heldigvis til sidst. Tak til at alle som har bakket skoleskaksagen op og fået det til at lykkedes.
Se mere på skoleskak.dk/fl2022

Den største hilsen skal dog gå til alle de undervisere og elever, der har deltaget i årets læringsaktiviteter og udviklet os fagligt, socialt og mentalt via skoleskak.

Med det vil vi gerne ønske alle en glædelig jul og godt nytår.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat