Giv glæden videre

Du kan støtte Dansk Skoleskaks arbejde ved at lade hele eller dele af din arv gå til vores arbejde for at alle børn og unge får et liv med leg, læring og uddannelse. 

HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE

Med arveloven kan du i dag disponere over en større del af din formue end tidligere, hvis du opretter et testamente. Fordelene ved at oprette et testamente er at du sikre dig selv og dine efterladte juridisk, så din arv bliver fordelt efter dit ønske. Går du med overvejelser om at testamentere til fordel for en organisation som Dansk Skoleskak, skal du oprette et legat eller et testamente. Hvis du ikke opretter et testamente, vil arven altid gå til din familie – eller staten, hvis du ikke har arvinger.

BOAFGIFT

Når du støtter Dansk Skoleskak er du med til at sikre at børn og unge bruger hovedet, lærer at tænke fremad og får mere selvtillid til skoleskak. Her betyder den nyeste mobil, det smarteste tøj eller at far er i fængsel IKKE noget. Dansk Skoleskak er fritaget for at betale boafgift, så hvis du betænker os i dit testamente, vil hele din arv gå til børn og unges leg, læring og uddannelse.