Kredsgeneralforsamlinger

Kredsgeneralforsamlinger

Endnu et veloverstået kredsmesterskab i Sønderjylland

I denne uge afholder kredsene i Vejle, Aarhus og i København deres årlige generalforsamlinger. På generalforsamlingerne bliver arbejdet for det kommende år planlagt, og kredslederen ser tilbage på det forgangne år og aflægger beretning.

Dansk Skoleskak er opdelt i 14 kredse. Det er kredsene, der koordinerer skoleskakaktiviteter på tværs af skolerne. Hvert år vælges der en ny bestyrelse og kredsleder, og alle medlemsskoler har adgang til generalforsamlingerne. Som menigt medlem har man mulighed for at påvirke beslutninger og kalenderplanlægning for det kommende år, også selvom man ikke stiller op til bestyrelsen.

Er du ny skoleskakleder eller ny skole inden for skoleskak, er generalforsamlingerne en god lejlighed til at møde de mange superfrivillige i din kreds, som blandt andet planlægger weekendstævner og kurser. Se hvornår der er generalforsamling i din kreds, eller kontakt din lokale kredsleder hvis du har spørgsmål til skoleskak.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat