Fyraftensmøde i Kolding

Fyraftensmøde i Kolding

Kolding_fyraftensmoede_030913Det var et fyraftensmøde med engagerede deltagere, som Dansk Skoleskak afholdt for første gang onsdag den 28. august på Sct. Michaels Skole i Kolding.

Mødets deltagere var blandt andet lærere og frivillige fra skoler i Vejle Kredsen, der forventnings- og energifulde var mødt op denne hverdagsaften.
Dagen startede ud med en præsentation af deltagerne, hvorefter projektkoordinator Lars Hansen fra Dansk Skoleskak introducerede deltagerne til skoleskak kombineret med matematikundervisning.
Lars, der er forfatter til bogen ‘SKAK+MAT©’, introducerede denne nyttige bog, der indeholder mange forskellige skoleskakøvelser, som kan anvendes i matematikundervisningen.

Lars viste ligeledes deltagerne, hvordan skoleskakopgaverne på skoleskak.dk/spil er med til at stimulere børns matematiske kompetencer, hvor man igennem skoleskak eksempelvis kan øve tabeller og plus- og minus-stykker med skoleskak som metode. Disse opgaver er inddelt i forskellige sværhedsgrader, som gør, at alle elever har mulighed for at gennemføre opgaver med støtte fra en lærer eller en dygtig kammerat.

Deltagerne havde forskellige professioner og forudsætninger for at deltage i fyraftensmødet, men fælles for dem alle var en særlig interesse i matematik kombineret med skoleskak. Til mødet blev deltagerne opfordret til at deltage i Skoleskaklæreruddannelserne samt Skolernes Skakdag.

Det kan ses på deltagernes respons fra onsdagens fyraftensmøde, at mødet var en succes. Susanne Brygger, lærer på Vonsild Skole, som deltog i fyraftensmødet, udtalte efterfølgende: ”Jeg har matematik i en 3. klasse, og jeg har tænkt mig at begynde skoleskak som et fag.” Susanne fortalte videre: ”Jeg kom fordi jeg var interesseret og jeg anede ikke en dyt. Og jeg er ikke blevet afskrækket fra det.” Også Niels Fram fra Taps Skole var positiv, og udtalte blandt andet, at ”jeg vil prøve at udbrede til mine kollegaer, hvordan man inddrager skak i matematik, for at lave noget ekstra.”

Alle, uanset skakevner og om de var lærere eller frivillige, kunne deltage i fyraftensmødet.

For undervisere og andre interesserede i skoleskak kan det være en stor fordel at udveksle erfaringer med andre, der har samme erfaringer med skoleskak som en selv. Bogen SKAK+MAT© bruges med fordel som inspiration i undervisningen – Vonsild Skole har eksempelvis købt i to eksemplarer.

Af evalueringen fremgik det, at deltagerne ønskede at få indsigt i at kunne kombinere andre emner end matematik med skoleskak. For eksempel ønskede nogle deltagere at vide mere om at arbejde med skoleskak som metode for personlig og social udvikling, ligesom flere ønskede input til at planlægge temadage med skoleskak. I Dansk Skoleskak er vi meget glade for evalueringerne, og vi vil forsøge at tilgodese disse ønsker til fremtidige fyraftensmøder.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat