Forretningsudvalgsmøde

Forretningsudvalgsmøde

Lørdag klokken 11.30 blev der afholdt forretningsudvalgsmøde i det nye landskontor i Brolæggerstræde. 19 deltagere fra hele landet var mødt op for at drøfte Dansk Skoleskak, efterfulgt af en indvielse af de nye lokaler.

Forretningsudvalgets formand Jakob Rathlev lagde ud med en kort introduktion, hvorefter Mads Jacobsen introducerede det nye landskontor. Mads Jacobsen og Morten Olstrup fortalte om “Landdistriktsprojektet”, mens Nikolai Skousen og Mai Tødsø Jensen redegjorde for “Stepping Stone” og “First Move”. Derpå gennemgik Mads Jacobsen økonomien i Ejnar Johansens fravær. Endnu en gang tog Mai Tødsø Jensen ordet og fortalte om arbejdet omkring Skolernes Skakdag. Orienteringsrunden blev afsluttet med et par ord om rapporten “Skoleskak som forebyggende specialundervisning”  og Marie Frank-Nielsens beretning om pigeskak.

Endelig diskuteredes DM i Odense samt nye kandidater til Forretningsudvalget, hvor bl.a. Daniel Haue Jakobsson blev anbefalet af formanden..

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat