Forretningsudvalgsmøde

Forretningsudvalgsmøde

Lørdag d. 20. august holdt Dansk Skoleskak Forretningsudvalgsmøde på Landskontoret i Brolæggerstræde.

På mødet blev der blandt andet orienteret om Landdistrikprojektet, der den 2. september slutter med et skoleskakstævne i Morsø Hallen. De 600 børn, der har deltaget i projektet deltager, så det bliver Danmarks største skoleskakstævne nogensinde!

Desuden blev der orienteret om Dansk Skoleskaks nye 3-årige projekt “Skoleskak på Ø-skoler“, der starter op i efteråret og involvere skoleskak på de mindre danske øer.

På mødet orienterede Marie, der står for “Pigeskak“, at der i øjeblikket bliver arbejdet på, at etablere et Pigeskak-samarbejde mellem de skandinaviske lande. Her er en udveksling mellem de skandinaviske lande en af de muligheder, der arbejdes på.

Til slut på mødet blev Dansk Skoleskaks succeskriterier præsenteret. Succeskriterierne er opstillet ud fra Dansk Skoleskaks arbejdsområder. Herunder er der udpeget 10 fokuspunkter, som der vil blive arbejdet særligt med i den kommende sæson. Blandt de udvalgte fokuspunkter er blandt andet kredsmesterskaberne for hold, fundraising og kredsmøder.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat