Forretningsudvalget konstituerer sig

Forretningsudvalget konstituerer sig

Lørdag d. 18. juni var der møde i forretningsudvalget (FU) på landskontoret i København.

Vigtigste punkt på dagsordenen var konstituering af FU, der resulterede i følgende fordeling af poster:

Formand: Jakob Rathlev
Næstformand: Morten Olstrup
Kasserer: Leszek Kwapinski
Organisationsudvikling: Jakob Risager (ny)
Frivillig- og ungdomsansvarlig: Daniel Haue Jakobsson (ny)

Efter konstitueringen blev arbejds- og ansvarsområder for den kommende sæson fordelt mellem FU og ressourcepersonerne. På mødet blev der desuden evalueret på årets landsudvalgsmøde i Frørup.

FU fulgte også op på en rundringning til 41 nystartede skoleskakklubber i sæsonen 2009/10 og diskuterede, hvilke udfordringer de måtte stå med. Resultaterne bruges i Dansk Skoleskaks videre arbejde med, at sikre endnu bedre integration af nye medlemsskoler. I forlængelse heraf drøftede man det nye projekt Skoleskak 2.0.

Til orientering kunne Daniel Jakobsson og Morten Olstrup fortælle, at der er planlagt en Ungcamp for de 15-20-årige på Stenstrup Skole på Fyn i weekenden 26.-28. august og Hjælpetrænerkursus i Sorø 24.-25. september for de 12-18-årige..

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat