Formandsskifte i Nordjylland Kredsen

Formandsskifte i Nordjylland Kredsen

Efter mange år som kredsformand takker æresmedlem af Dansk Skoleskak, Bjarne Søndergaard, nu af på formandsposten for Nordjylland Kredsen og får i stedet titel af næstformand, mens den 23- årige ildsjæl Louise Højen tiltræder som ny kredsformand.

Bjarne Søndergaard startede i 1989 Jetsmark Centralskoles Skoleskakklub, og satte i samme periode skoleskak på stedets faste skema. Bjarne har gennem årene oplevet mangt og meget med skoleskakken i Nordjylland, og videregiver en kreds i stærk medlemsfremgang, med et stort potentiale og dygtige skoleskakspillere. Om formandsskiftet siger Bjarne:

Jeg ser gerne, at der kommer nogle nye unge kræfter med, og det er derfor, Louise nu kommer til.

Dansk Skoleskak takker Bjarne for hans store arbejde som kredsformand – og ser frem til et fortsat godt samarbejde i årene fremover.

I kulissen venter Louise Højen, som netop er valgt som formand ved kredsens generalforsamling den 21. januar. Louise er 23 år gammel og holder for tiden et sabbatår mellem sin bachelor og sit kommende kandidatstudium. Louise har været en del af bestyrelsen i Nordjylland Kredsen i 4 år – først som menigt medlem, senere som næstformand gennem 2 år og nu som formand. Om posten siger Louise:

Jeg ønsker at skabe endnu mere aktivitet omkring skoleskak i kredsen samtidig med at mit håb er, at der kommer endnu flere aktive medlemmer i kredsen.

Louise begyndte at spille skoleskak som 7 årig, hvor selv samme Bjarne, hvis post hun nu overtager, kom ind i hendes klasse for at reklamere for skoleskak. Sidenhen blev hun hjælpetræner, og står nu altså i spidsen for bestyrelsen i Nordjylland Kredsen. Nogle af de områder Louise vil fokusere på er samarbejdet mellem forældre og medlemsskolerne, flere arrangementer samt oprettelse af kredsens egen hjemmeside.

Dansk Skoleskak ønsker god fornøjelse på posten til Louise, og ser med glæde frem til samarbejdet.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat