Før-skoleskakkursus i Haderslev

Før-skoleskakkursus i Haderslev

OLYMPUS DIGITAL CAMERATorsdag d. 12. september 2013 blev det nye før-skoleskakkursus igangsat, som tager afsæt i et 1-årigt pilotprojekt. Kurset har til hensigt at gøre børn i førskolealderen skoleparate, hvor der særligt er fokus på læring gennem leg.
Kurset fandt sted på Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup i Haderslev, hvor 7 deltagere fra Marstrup Børnehave, Den Sønderjyske Idrætsinstitution, Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup, Sct. Michaels Skole og Sct. Michaels Børnehave mødte op.

Projektkoordinator Nikolai Skousen inddragede varierede øvelser i kurset, som gav deltagerne et indblik i skakspillets grundlæggende regler samt dets alsidige læringsaspekter.

Forud for kurset, som varede fem timer, har Nikolai Skousen udarbejdet undervisningsmateriale til lærere og pædagoger, som arbejder med børn i børnehaven og børnehaveklassen. Undervisningsmaterialet er inddelt i 22 lektioner og består af opgavehæfter, male- og billedbøger, vendespil samt online minispil. Kursusdeltagerne afprøvede selv alle øvelserne for at opnå forståelse for spillet og dermed være i stand til at undervise børnene.

Kursisterne så fordelen ved et tæt samarbejde mellem nærliggende skoler og børnehaver, der arbejder med skoleskak, så det undervisningsmateriale, som eventuelt ikke bliver nået i børnehaven, kan færdiggøres og arbejdes videre med i skolen.
Ved før-skoleskakkursets afslutning udtrykte deltagerne deres begejstring ved før-skoleskak og kursusgangen. En deltager sagde:

”Det var en sjov måde at blive motiveret på. Jeg kan godt forestille mig, at børn vil det her og endda endnu mere.”

Særligt minispillene på skoleskak.dk/spil blev fremhævet som en god lærings- og motivationsfaktor. Det er op til den enkelte pædagog eller lærer, hvordan før-skoleskakkurset gribes an. En deltager udtrykte eksempelvis at hun ønskede at dele før-skolegruppen op i mindre grupper, for at skabe større fordybelse for børnegruppen.

Lærer og skoleskakleder Carsten Pedersen fra Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup, sagde om undervisningsmaterialets anvendelsespotentialer:

”Jeg opfatter det som en færdigret, som er klar til at blive serveret.”

Nogle kursister udtrykte i forbindelse med Skolernes Skakdag, at børnehavebørn kunne komme på besøg i skoler og spille skak med børnehaveklassebørn. Herigennem er formålet at lave såkaldte venskabskampe, hvor overgangen fra dagtilbud til skole styrkes.

Læs mere om før-skoleskakprojektet her

[nggallery id=152]

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat