Finansloven 2022

FINANSLOVSFORHANDLINGERNE 2022

D. 30. august offentliggjorde regeringen deres finanslovsudspil 2022. Udspillet vil fjerne Dansk Skoleskak fra finansloven, hvor vi har fået 2 millioner kr. årligt. Det vil have store konsekvenser for Dansk Skoleskak som organisation og ikke mindst al den skoleskak, der bliver spillet lokalt rundt om i landet, som udvikler børn og unge fagligt, socialt og mentalt.

Derfor kæmper vi hårdt for at komme tilbage på finansloven, når den endelige version vedtages. Her på siden kan du følge vores kamp.

 

05. oktober: Skoleskak på Christiansborg

FINANSLOVSMIDLERNE

Midlerne fra finansloven bruger vi først og fremmest til at rådgive skoler, så de kan bruge skoleskak optimalt til gavn for børn og unge, ligesom midlerne sikrer, at Dansk Skoleskak kan være en professionel landsorganisation.

SKOLESKAK SPILLER HJERNEN STÆRK

Skoleskak er spilbaseret læring, der møder børn og unge i øjenhøjde og let kan differentieres til den enkeltes nærmeste udviklingszone.

 

Forskning fra Trygfondens BørneforskningsCenter ved Aarhus Universitet viser, at vores læringsprogram SKAK+MAT forbedrer elevers matematikkompetencer og samtidig løfter drengene mindst lige så meget som piger.

 

Og så har UCSYD’s inklusionsforskere vist, at skoleskak giver nye deltagelsesbaner for unge med ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder.

Billede fra Folketingets åbning hvor bl.a. Bastian på 9 år bliver interviewet om skoleskak.

SÅDAN KAN DU HJÆLPE

Vi har brug for alt den hjælp, som vi kan få. Du kan hjælpe os, hvis du har erfaringer med skoleskak, enten som underviser, skoleleder eller som spiller. Send nogle linjer til esben@skoleskak.dk om, hvad skoleskak har betydet for dig (eller dine elever), som vi kan bruge i vores kommunikationsarbejde, som citat til pressen eller lignende.