Fokus på forældre!

Fokus på forældre!

Dansk Skoleskaks forældrenetværksprojekt First Move er blevet skudt i gang med besøg i forskellige forældrecafeer og til forældrearrangementer på nogle af de københavnske skoleskakskoler.

First Move er et 2-årigt integrationsprojekt, hvor Dansk Skoleskak sammen med Social- og Integrationsministeriet skal udvikle en model for øget inklusion af børn og nydanske forældre i skoleskakkens foreningsdemokrati.

forbindelse med projektet har vi, med henblik på at introducere forældre til skoleskak, blandt andet været til MOR møde på Blågård Skole og cafeaften I Tingbjerg Sundheds- og integrationshus, hvor der blev spillet bondeskak og drukket kaffe til den store guldmedalje. I sidste uge blev vi inviteret til spisning på forældreskolen på Korsager Skole hvor vi talte lidt om skoleskak under spisning. Derudover havde de morgenfriske forældre til børn på Rådmandsgades Skole i går også muligheden for at møde os til en lille snak om skoleskak.

I det nye år vil har vi planlagt endnu flere besøg rundt omkring på de københavnske skoleskakskoler, men hvis du har en ide til et forældrearrangement på din eller dit barns skole, der ville være relevant for First Move at komme ud til, kontakt da projektkoordinator Mai Tødsø Jensen på tlf: 2872 7660.

Er du forældre og kunne du tænke dig at hjælpe til I din lokale skoleskakklub er du også meget velkommen til at kontakte os, så vil vi formidle kontakten videre til din lokale skolesklub.

For klik her for mere information om First Move.

Du kan også læse om First Move på Brug Folkeskolens hjemmeside.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat