FGU-MOVES®

HVAD ER FGU-MOVES®?

Med støtte fra VELUX FONDEN har Dansk Skoleskak igangsat indsatsen FGU-MOVES®. FGU-MOVES® er en læringsindsats med fokus på at skabe nye veje til læring for elever på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Formålet med indsatsen er at udvikle metoder der kan styrke unges faglige og sociale kompetencer og skabe succesoplevelser både individuelt og i fællesskab.

FGU-MOVES® stiller fx spørgsmålet: Kan SKAK+MAT® – Dansk Skoleskaks matematikprogram – øge motivationen for matematik blandt FGU-elever? Samtidig skal indsatsen arbejde med studiemiljøet og bidrage til nye ungefællesskaber på tværs af køn, alder og kultur.

FGU-MOVES® foregår i København, Haderslev og Aabenraa, og involverer foreløbig ti undervisere og ca. 100 elever. De ti undervisere fra FGU Valby, FGU Østerbro, FGU Aabenraa og FGU Haderslev var i 2022 på to dages uddannelse, hvor de blev præsenteret for et helt nyt matematikmateriale i underviserplatformen GAMBIT®. Materialet er blevet til i samarbejde med eksterne eksperter fra VIA UC i Nørre Nissum, og følger læreplanerne for FGU. Det betyder at undervisningen i geometri nu krydres med SKAK+MAT®-lektioner, hvor eleverne møder stoffet på en spilbaseret facon.

HVORDAN BRUGES SKOLESKAK I UNDERVISNINGEN?

På FGU matematik bruger man skoleskak i arbejdet med grundenheder og måling af tid. Sekunder, minutter, timer, dage – hvordan forholder digitale og analoge ure sig til hinanden, og hvordan er vores fornemmelse for tid i det hele taget? Her prøver eleverne en øvelse, hvor de spiller et skakspil stående – og skal sætte sig når de mener der er gået fem minutter. Hvem rammer tættest – og havde man en strategi der hjalp til at vurdere, hvornår der var gået fem minutter?

 

FGU-MOVES®-eleverne deltager i Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag®, og nogle sågar i Landsfinalen. Lokalt bliver der lavet events og PLAYMASTER®-kurser, hvor eleverne på FGU lærer at formidle skoleskak til andre. De unge på FGU får en større rolle i at organisere indsatsens aktiviteter, i takt med at de lærer skoleskak-universet at kende. De mest interesserede får endda mulighed for at gå til eksamen i skoleskak, da prøveformen på FGU passer fint sammen med SKAK+MAT®-materialet og den spilbaserede tilgang.

 

EVA – Danmarks Evalueringsinstitut følger indsatsen og indsamler viden fra både elever og undervisere. Håbet er at FGU-MOVES® udvikler nye måder at arbejde med FGU-sektoren på, som andre også kan benytte fremover.

 

Er du nysgerrig på FGU-MOVES®?

Kontakt os på laer@skoleskak.dk / 3049 0580

 

Pressemateriale kan tilgås HER

FGU

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der endnu ikke er parate til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Formålet med FGU er at unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses unges behov og interesser.

Live Chat