Familieskakturnering

Familieskakturnering

Lørdag den 29. september kl. 10:00-13:00 er der familieskakturnering på Holbergskolen i København.

Familier kan tilmelde sig enten en begyndergruppe, hvor der dystes i alternative skakformer som bondeskak, dronningeskak o.l. eller en fortsættergruppe, hvor der spilles almindelig skak med alle brikkerne. Begyndergruppen er for alle, der har lyst til at prøve kræfter med skakspillet og lære brikkerne bedre at kende, idet reglerne præsenteres på et demonstrationsbræt inden hver runde. I begyndergruppen skal man heller ikke spille med ur, men derimod bedømme kampen efter svensk afdømming, hvor 5 point eller mere giver en sejr, mens 0-4 point betyder, at partiet er uafgjort.

Konceptet betyder, at der er to familiemedlemmer på hvert hold. Voksne dyster mod voksne, og børn dyster mod børn. Der spilles 5 runder alle mod alle med en pause undervejs.

Alle deltagere/hold får point, idet der anvendes det sociale 3-point system, hvor man får 3 point for sejr, 2 point for uafgjort/remis og 1 point for tab. Der er præmier til alle børnene, lige som de 3 bedste familier i begge grupper vinder en præmie. Der gives desuden en præmie for bedste holdnavn. Se indbydelsen til familieskakturneringen her.

Turneringen markerer afslutningen på skoleskakkens forældreprojekt ”First Move – en styrkelse af den nydanske forældrerolle via skoleskak”. First Move er et landsdækkende 2-årigt integrationsprojekt, hvor Dansk Skoleskak sammen med Social- og Integrationsministeriet skal udvikle en model for øget inklusion af børn og nydanske forældre i skoleskakkens foreningsdemokrati. Som en del af projektet gennemføres begynderundervisning for forældre samt turnering både for nybegyndere og øvede forældre i forbindelse med alle kredsenes lokale stævner osv. Desuden afholdes der forældremøder til skoleskakkens større nationale arrangementer.

Læs mere om projektet på www.skoleskak.dk/fm.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat