Motivation, hukommelse og skoleskak

Motivation, hukommelse og skoleskak

Skolernes_Skakdag_Kan_bruges_frit_med_Dansk_Skoleskak_som_kilde_05I forbindelse med den første Nationale Vidensdag om Skoleskak kan du bl.a. høre oplægget ‘Skoleskak som hjernegymnastik: Motivation, hukommelse og skoleskak.

Motivation, hukommelse og skoleskak
Du får bl.a. svar på, hvordan elevernes hukommelse afhænger af både de sensoriske input, korttids- og arbejdshukommelsen, selve lagringen i langtidshukommelsen, samt hvordan eleverne er i stand til at hente den viden frem, de har brug for.

De forskellige processer eksemplificeres gennem det at lære og at spille skoleskak. Derudover gennemgås vigtigheden af at arbejde med elevernes motivation, fordi motivation kan siges at transportere læring fra korttids- til langtidshukommelsen. Du kan stadig nå at tilmelde dig – deltagelse er gratis.

Oplægget afholdes af Lisser Rye Ejersbo, Ph.d., cand. pæd. i matematik og lektor i kognitive læringsprocesser inden for matematik, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Se hele dagens program.

Spørgsmål? Kontakt laer@skoleskak.dk / 3049 0850.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat