Få styr på værktøjskassen

Få styr på værktøjskassen

Den 13. og 14. marts samt 29. og 30. marts 2017 kan du komme på en af Dansk Skoleskaks populære 2-dages skoleskaklærer-uddannelser i Aarhus.

Uddannelsen er de foregående år afholdt med stor succes i blandt andet Aarhus, København, Odense, Aalborg, Herning, Tønder og Guldborgsund.

Det får du med på uddannelsen

  • Formidling af skakregler og pædagogiske metoder
  • Planlægning af undervisningsforløb og alternative aktiviteter
  • Matematik, inklusion og forebyggende specialundervisning
  • Vejledning i start af skoleskak
  • Lærermaterialer og coaching
  • Medlemsskab af Dansk Skoleskak det første år

Skoleskaklærer-uddannelsen er for dig der ønsker at være en del af en landsdækkende innovativ undervisningsmetode. Efteruddannelsen løber over 2 dage, hvor lærere og pædagoger lærer pædagogiske metoder til undervisning i skoleskak, planlægning af et skoleskak undervisningsforløb og alternative læringsaktiviteter.

Mere om uddannelsen
Undervisningen bygger på aktiv deltagelse og uddannelsen kræver ikke forhåndskendskab til det kongelige spil. Udover at blive indviet i skakreglerne vil deltagerne også prøve kræfter med aktive skakformer som fx actionskak.

Med efteruddannelsen er deltagerne rustet til at starte skoleskak op på deres skole/SFO, så endnu flere elever kan styrke deres intellektuelle og sociale kompetencer via skoleskak. Det gælder også de elever der kræver en ekstra indsats, da skoleskak samtidig styrker elevernes evne til at koncentrere sig, og derfor med fordel kan bruges som værktøj til forebyggende specialundervisning.

Uddannelsen har høstet stor ros blandt tidligere deltagere, der tæller mere end 450 lærere og pædagoger fra hele landet. Læs folkeskolen.dk’ s anmeldelse af skoleskaklærer-uddannelsen.

Skoleskaklærer-uddannelsen i Aarhus den 13. & 14. marts 2017

Skoleskaklærer-uddannelsen i Aarhus den 29. & 30. marts 2017

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat