Et nyt skoleår står for døren

Et nyt skoleår står for døren

Dansk Skoleskak-17 (2)Når skolerne i dag slår dørene op til et nyt skoleår, vil der stå skoleskak på skemaet hos mere end 500 skoler landet over.

Skoleåret 2015/2016 blev en absolut vinder af antal tilmeldte skoler på et skoleår. Med fokus på understøttende undervisning, elevernes koncentration og indlæringsevne, er interessen for skoleskak som tilbud i folkeskolen steget støt.

Om skoleskak
Dansk Skoleskak er en frivillig social og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation (grundlagt 1960). Vi bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker børn og unges faglige og sociale udvikling, hvilket hjælper flere til et liv med læring og uddannelse.

I et af vores projekter SKAK+MAT© er skoleskaks indvirkning på indskolingselevers matematiske kompetencer blevet testet. Forskningsprojektet har vist at de klasser, hvor en ugentlig matematiktime blev erstattet med skoleskak klarede sig 30% bedre end de klasser, der modtog almindelig matematikundervisning.

Dertil kan skoleskak være med til at skabe mere ro og trivsel i en klasse, skabe inklusion i grundskolen og øge kompetenceniveauet i matematik. Den nye skolereform giver også anledning til, at inkludere skoleskak i undervisningen, da man kombinerer leg og læring. Dertil er det elevernes mulighed for, at få et velfortjent ‘brain break’ fra den almindelige undervisning. Læs mere om forskningsresultaterne.

Se hvilke skoler der er med, læs mere om fordelene ved et medlemskab og/eller meld din skole ind i Dansk Skoleskak.

Spørgsmål? Kontakt info@skoleskak.dk / 3049 0580

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat