FORRYGENDE PLAYMASTER-ÅR

FORRYGENDE PLAYMASTER-ÅR

DE STORE HJÆLPER DE SMÅ
I løbet af 2018 har en masse kvikke elever fra 5. til 9. klasse været på skolebænken og fået tildelt den ærefulde titel PLAYMASTER. På PLAYMASTER-uddannelsen bliver eleverne trænet og undervist i, hvordan de kan undervise yngre elever i skoleskak og hjælpe dem til at forstå spillet.

Projektet, som er støttet af Spar Nord Fonden, strækker sig over godt halvandet år, fra efteråret 2017 til foråret 2019, og i alt skal 250 elever være med. PLAYMASTER-deltagerne lærer blandt andet, hvordan de forklarer de små elever om den enkelte skakbrik, hvordan den rykker og hvordan den spiller sammen med de øvrige brikker. De små elever lærer også om taktikken i spillet og anspores så småt at tænke taktisk og logisk, hvilket vi ved gavner dem i matematikundervisningen.

NYE VENSKABER
PLAYMASTER-deltagerne får undervisning og støtte af Dansk Skoleskaks erfarne læringskonsulent Gitte Wisborg og hendes hold af kompetente hjælpeundervisere. Deltagerne bliver klædt på til at undervise, arrangere aktiviteter som frikvartersskak og fungere som uundværlige hjælpere på Skolernes Skakdag. PLAYMASTER-deltagerne er stolte over deres rolle som forbillede og underviser, og vi kan se, at indsatsen er med til at bygge bro mellem store og små, drenge og piger.

ER DU INTERESSERET?
Der vil løbende være mulighed for at komme med på PLAYMASTER-uddannelsen, som foregår rundt omkring i landet. Du kan holde dig opdateret omkring arrangementer og uddannelser på skoleskak.dk/kalender, og du kan tilmelde jer via mit.skoleskak.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat