Støt en god sag – gør 200 kr. til tusinder

Støt en god sag – gør 200 kr. til tusinder

dsc_6670Inden 31. december 2016 skal minimum 100 personer støtte skoleskaksagen med 200 kr. Du får skattefradrag for det.

Indbetalingen kan ske online eller på konto: 0400 4015633099. Du kan også indbetale fx 800 kr. for 4 personer og sende navnene til donorservice@skoleskak.dk.

Læs mere og støt i dag

Hvis vi ikke når 100 gavegivere inden 31. december 2016 mistes en række goder, herunder 100.000 kr. om året, som skoleskakken i dag modtager i momsrefusion. Penge, der kan bruges på socialt læringsarbejde med skoleskak.

Vi håber, at du vil støtte skoleskakkens sociale læringsarbejde, så vi kan hjælpe endnu flere til et liv med leg og læring.

Baggrund
Dansk Skoleskak er godkendt som godgørende formål på lige fod med Røde Kors, Læger uden Grænser m.v. Din donation er fradragsberettiget og oplyser du dit CPR-nummer, sørger vi for at indberette din donation til Skat. Godkendelsen betyder også, at evt. testamenteringer er fritaget fra arveafgift samt årlig momsrefusion på 100.000 kr.

Opfordringen og tidspresset skyldes, at Skat har skærpet reglerne for alle organisationer. Konkret betyder det, at hvis ikke 90 personer inden 31. december støtter med 200 kr., mister vi vores godkendelse hos Skat til årsskiftet. Det betyder rigtig meget økonomisk, så vi opfordrer alle til at hjælpe og evt. aktivere deres netværk.

Spørgsmål? Kontakt donorservice@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat