Elever uddannes som Playmasters

Elever uddannes som Playmasters

playmasters1Som optakt til Skolernes Skakdag afholder vi igen i år kursus for elever fra 5-9. klasse.

Kurset kaldes Playmasters, og eleverne uddannes som assistenter ved Skolernes Skakdag og Landsfinalen i Billund. Men også funktionen i det daglige, f.eks. ved frikvartersskak eller undervisning i indskolingsklasser, er i fokus.

Vi er desuden i gang med at danne et netværk af ungdomsfrivillige mellem 18 og 25 år, der fungerer som undervisere og rollemodeller for skoleeleverne  i Playmasters.

Der vil ud over uddannelsesbeviser i år også være T-shirts med Playmasters-tryk til alle deltagere som tak for indsatsen.

Vi har i år været heldige at få Spar Nord Fonden som sponsor for uddannelsen, som afholdes på 4 skoler: Tornhøjskolen i Aalborg, Præstemarkskolen i Søften ved Århus, Dalumskolen i Odense og Lindehøjskolen i Herlev.

Det første kursus blev afhold på Tornhøjskolen i Aalborg torsdag den 3. december.

Læs mere om Playmasters og se billeder på facebook/skoleskak.

Skal din skole/dit barn være med på Skolernes Skakdag? Læs mere om Skolernes Skakdag, tilmeld din skole med det samme eller kontakt os herunder for yderligere info.

Spørgsmål? Kontakt skakdag@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat