Eksamensdag i Vejle

Eksamensdag i Vejle

KAS-vejleDet første kuld undervisere fra folkeskoler i Vejle Kommune fremlægger deres læringsforløb på den nye KAS-uddannelse udbudt af Dansk Skoleskak og VIA University College.

Tak til A.P. Møller Fonden for at se behovet, og alle kursisterne for spændende opgaver.

Dansk Skoleskak kan også hjælpe jeres kommune med formel kompetenceudvikling af skoleskaklærere- /-pædagoger.

Læs mere om Dansk Skoleskaks KAS-projekt.

Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat