Eksamensdag i Haderslev

Eksamensdag i Haderslev

Mandag den 3. oktober var 23 lærere og pædagoger samlet til den afsluttende uddannelsesdag på KAS-uddannelsen i Haderslev.

Kursisterne har skrevet opgaver skolevis, og det gav i alt 12 opgaver med vidt forskellige emner, såsom:

  • Skoleskak og inklusion af elever med Aspergers Syndrom
  • Etablering af frikvartersskak
  • Differentiering af skoleskakundervisningen
  • … og meget mere

Dagen bød også på en afsluttende omgang skakundervisning, orientering om uddannelsens næste modul (KAS 2) og uddeling af uddannelsesbeviser v. skoleforvaltningens teamleder, Bent Ole Østerby.

Over et glas champagne fik deltagerne afsluttende en opfordring til at deltage i den lokale vidensdag om skoleskak, der afholdes 2. november. Her får de lejlighed til at dele de første erfaringer fra deres skoleskakundervisning, netværke og høre nyt fra skoleskakkens verden.

Se eller gense også indslaget fra TV Syd: ‘Nye skakinstruktører’.

Læs mere om KAS-projektet, om Dansk Skoleskak eller bestil gratis info-materiale.

Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat