Turneringsnavn - Den fri Lærerskole, Ollerup - B

Partier i Runde 1 - 26-11-2016.

1Jacob Foged Christensen-Bjarke Kristensen½-½
2Johan Hardlei-Markus Maagaard1-0
3Laurits Gorm Dahl-Sophus Mechlenburg Møller0-1
4Alexander Le Besq-Victor Koch Müller0-1
5Jakob Krukow Mogensen-Samuel H. May0-1
6Ellen Fredericia Nilssen-Rasmus Broch Jensen1-0
7Janith Easan-Simon L. Hansen1-0
8Anna Hedelykke-Axel Kanne1-0

Fravær

Fezan Sarwar-Oversidder

Partier i Runde 2 - 26-11-2016.

1Fezan Sarwar-Ellen Fredericia Nilssen0-1
2Victor Koch Müller-Johan Hardlei0-1
3Sophus Mechlenburg Møller-Anna Hedelykke1-0
4Samuel H. May-Janith Easan½-½
5Bjarke Kristensen-Alexander Le Besq1-0
6Simon L. Hansen-Jacob Foged Christensen0-1
7Markus Maagaard-Jakob Krukow Mogensen1-0
8Rasmus Broch Jensen-Laurits Gorm Dahl0-1

Fravær

Axel Kanne-Oversidder

Partier i Runde 3 - 26-11-2016.

1Johan Hardlei-Sophus Mechlenburg Møller0-1
2Ellen Fredericia Nilssen-Bjarke Kristensen1-0
3Jacob Foged Christensen-Samuel H. May½-½
4Janith Easan-Markus Maagaard1-0
5Anna Hedelykke-Fezan Sarwar1-0
6Axel Kanne-Victor Koch Müller0-1
7Laurits Gorm Dahl-Simon L. Hansen0-1
8Alexander Le Besq-Rasmus Broch Jensen1-0

Fravær

Jakob Krukow Mogensen-Oversidder

Partier i Runde 4 - 26-11-2016.

1Sophus Mechlenburg Møller-Ellen Fredericia Nilssen0-1
2Johan Hardlei-Janith Easan1-0
3Samuel H. May-Anna Hedelykke½-½
4Victor Koch Müller-Jacob Foged Christensen0-1
5Bjarke Kristensen-Laurits Gorm Dahl1-0
6Markus Maagaard-Fezan Sarwar1-0
7Simon L. Hansen-Axel Kanne1-0
8Jakob Krukow Mogensen-Alexander Le Besq0-1

Fravær

Rasmus Broch Jensen-Oversidder

Partier i Runde 5 - 26-11-2016.

1Ellen Fredericia Nilssen-Johan Hardlei1-0
2Jacob Foged Christensen-Sophus Mechlenburg Møller0-1
3Samuel H. May-Bjarke Kristensen½-½
4Anna Hedelykke-Janith Easan½-½
5Victor Koch Müller-Simon L. Hansen0-1
6Alexander Le Besq-Markus Maagaard1-0
7Fezan Sarwar-Rasmus Broch Jensen0-1
8Axel Kanne-Jakob Krukow Mogensen0-1

Fravær

Laurits Gorm Dahl-Oversidder

Partier i Runde 6 - 27-11-2016.

1Alexander Le Besq-Ellen Fredericia Nilssen½-½
2Sophus Mechlenburg Møller-Samuel H. May1-0
3Janith Easan-Jacob Foged Christensen½-½
4Bjarke Kristensen-Anna Hedelykke1-0
5Simon L. Hansen-Johan Hardlei½-½
6Rasmus Broch Jensen-Victor Koch Müller0-1
7Laurits Gorm Dahl-Jakob Krukow Mogensen½-½
8Fezan Sarwar-Axel Kanne0-1

Fravær

Markus Maagaard-Oversidder

Partier i Runde 7 - 27-11-2016.

1Ellen Fredericia Nilssen-Simon L. Hansen1-0
2Bjarke Kristensen-Sophus Mechlenburg Møller1-0
3Johan Hardlei-Jacob Foged Christensen½-½
4Janith Easan-Alexander Le Besq0-1
5Markus Maagaard-Samuel H. May1-0
6Anna Hedelykke-Laurits Gorm Dahl1-0
7Jakob Krukow Mogensen-Fezan Sarwar1-0
8Axel Kanne-Rasmus Broch Jensen1-0

Fravær

Victor Koch Müller-Oversidder