DET ER SJOVERE AT TÆNKE SAMMEN

DET ER SJOVERE AT TÆNKE SAMMEN

SKOLESKAK – FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS

Dansk Skoleskak lancerer ny stor indsats, der via skoleskak skal styrke fællesskabet for 3.700 elever på tværs af skoler, alder, køn og kultur. Skoleskak – Fællesskaber på Tværs (SFT) er støttet af Nordea-fonden med 3,9 mio. kr. fra 2018-2020. Under mottoet: “Det er sjovere at tænke sammen!”, sætter indsatsen fokus på betydningen af gode læringsfællesskaber. Med årlige kommunestævner i skoleskak, skaber SFT robuste, lokale fællesskaber for skoler, lærere, pædagoger, børn og unge.

LOKALE FÆLLESSKABER

På hver tredje skole i Danmark står der i dag skoleskak på skemaet – bl.a. i matematik og understøttende undervisning. Alligevel finder få skoler sammen i lokale fællesskaber omkring det sjove og lærerige skakspil. Med støtte fra Nordea-fonden kan Dansk Skoleskak nu hjælpe skoler fra 10 kommuner med at skabe lokale fællesskaber med andre skoler. Det sker gennem 18 lokale kommunestævner, hvor elever mødes på tværs af skoler, alder, køn og kultur. I indsatsen gøres elever, lærere og pædagoger til aktive medskabere af sjove, lærerige og sociale læringsaktiviteter.

Dansk Skoleskak hjælper med organisering og afholdelse af kommunestævnerne og opkvalificerer i den forbindelse 50 lærere og pædagoger til ambassadører for SFT. Derudover gøres de ældste elever til medieansvarlige, som skal fortælle de gode historier om kommunestævnerne.

Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak:
Med støtte fra Nordea-fonden kan Dansk Skoleskak nu hjælpe de mange skoler, der allerede er en del af skoleskakfællesskabet, med at skabe robuste, lokale fællesskaber på tværs. Ved hjælp af et nyt stævnekoncept og en nyudviklet app, gør vi det nemmere for skolerne at mødes på de sort-hvide felter – hvor det er sjovere at tænke sammen.

ELEVER OG UNDERVISERE INVOLVERES

Nordea-fondens støtte betyder, at Dansk Skoleskak kan tilbyde skoler fra 10 kommuner:

  • Årlige kommunestævner med flotte præmier til eleverne
  • Online-kursus for +12 årige elever, der bliver medieansvarlige
  • Webinar for lærere/pædagoger
  • Video om stævnekoncept og turneringsformat
  • Sidemandsoplæring af lærere/pædagoger
  • Hotline til Dansk Skoleskaks læringskonsulenter
  • Adgang til en nyudviklet app, der vil lette organisering og afholdelse

Dansk Skoleskak står for organisering og afholdelse af det første kommunestævne, hvor skolens personale opkvalificeres ved sidemandsoplæring og webinar, så de kan stå for det næste og fremtidige kommunestævner.

Henrik Lehmann Andersen, direktør, Nordea-fonden:
Skoleskak er en sjov, legende og lærende aktivitet. Med indsatsen vil flere børn udvikle hjerne, selvværd og nye venskaber.

FÆLLESSKAB DER FORANKRER

Et stærkt fællesskab er afgørende for forankringen af skoleskaks store sociale og faglige potentiale. Med afholdelsen af i alt 18 kommunestævner i skoleskak over de næste to år, vil flere skoler og elever opleve, at de er en del af sjove og lærerige fællesskaber med SFT. Til kommunestævnerne får eleverne en fantastisk dag, hvor de har det sjovt, mens de tænker sammen – med deres klassekammerater og elever fra naboskolerne. Stævnerne er et stærkt bidrag til et styrket skolefællesskab, når der sammen kæmpes om titlen som kommunemester i skoleskak.

Alle skoler kan ansøge om deltagelse i SFT via: skoleskak.dk/skoleskak-faellesskaber-paa-tvaers.

SPØRGSMÅL?

Kontakt laer@skoleskak.dk / +45 3049 0580

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat