DET STÆRKESTE HOLD ER SAMMENHOLD

DET STÆRKESTE HOLD ER SAMMENHOLD

“Vi oplever især, at de elever, der har vanskeligheder i matematik, føler de i lige så høj grad er en del af undervisningen og derfor er på lige fod med resten af klassen – og måske endda overrasker og slår de “dygtige” elever.”, fortæller de to matematiklærere om at bruge skoleskak i undervisningen.

Matematiklærerne hedder Anne og Camilla, og de er lærere på Svenstrup Skole, Aalborg Kommune, og de underviser begge mellemtrinnet bl.a. i matematik, natur/teknologi og co-teaching. De har begge været på skoleskaklærer-uddannelsen® og SKAK+MAT® i efteråret 2021.

Og så er de bedste venner, som har kendt hinanden siden de var børn, fulgtes ad på lærerseminariet og snart udgjort et makkerpar på Svenstrup Skole i 6 år. Vi fik lov at stille dem et par spørgsmål.

HVORDAN KOM I I GANG MED SKOLESKAK?

Vores skoleleder kontaktede os begge i august 2021 og mente det var en god idé at tilmelde os + 6 kollegaer til skoleskaklærer-uddannelsen.

Vi var begge skeptiske i starten, da ingen af os havde hørt om skoleskak før og samtidig hverken kendte regler eller brikkernes gang. Vi sagde dog ja, og det har vi ikke fortrudt!

Vi har efterfølgende udnævnt os selv til formand (Anne) og næstformand (Camilla) for skoleskakgruppen på skolen.

HVORDAN BRUGER I SKOLESKAK I UNDERVISNINGEN OG HVAD GIVER DET ELEVERNE?

Efter skoleskaklærer-uddannelsen var gennemført, gik vi straks i gang med et intensivt forløb i vores klasser (5. og 6. klasse), hvor matematiktimerne blev byttet ud med skoleskakundervisning. Vi har primært brugt GAMBIT® (digital underviserplatform) som rettesnor for vores undervisning, men også suppleret med egne spil.

I undervisningsmaterialet fra GAMBIT har der været så mange forskellige aktiviteter og fokuspunkter, at eleverne hele tiden har følt sig motiveret til at lære nye træk og strategier. Det styrker især elevernes koncentrationsevne og giver dem strategiske færdigheder.

Sammenspillet mellem GAMBIT og det vi senere lærte på SKAK+MAT gør, at eleverne lærer at arbejde undersøgende med matematikken og lærer matematik på nye måder.

Vi synes, at den største gave i skoleskak-regi er sammenholdet, som eleverne får i klassen. Alle kan spille med og mod hinanden og sammen komme frem til forskellige løsninger på problematikker.

HVORDAN GIK SKOLERNES SKAKDAG – HJERNENS MOTIONSDAG HOS JER I ÅR?

Det gik super godt! Vi havde booket skolehallen og inviteret hele mellemtrinnet (6 klasser fra 4.-6. klasse) og elever fra vores specialtilbud Volis til tre lektioners skoleskak.

Vi havde lavet tre aktiviteter, hvor man dystede a-klasserne mod b-klasserne: 1) Actionskak, 2) Stafetskak, 3) Skoleskak med alle brikker eller minigames.

Det var en stor oplevelse for samtlige lærere og ledere at opleve så stor koncentration blandt 150 børn i en hal. Vi kunne høre en knappenål falde til jorden.

Samtidig var det fedt at opleve børn fra almen- og specialområdet samarbejde så godt og deltage på lige vilkår. Alle børn fik en Dansk Skoleskak-t-shirt inden vi startede, hvilket var med til at styrke fællesskabsfølelsen.

HAR I EN ANEKDOTE FRA SKOLESKAKUNDERVISNINGEN?

Eleverne har efterhånden fundet ud af, at det er bedre at passe sine egne brikker end at spørge læreren om hjælp, da lærerens “kloge” træk ofte ender med at koste en brik. Sagt med andre ord er eleverne blevet bedre end lærerne 😉

Tusind tak til Anne og Camilla for at medvirke.

Du kan læse mere om skoleskaklærer-uddannelsen og SKAK+MAT her.

Anne Holm underviser mellemtrinnet på Svenstrup Skole i matematik, natur/teknologi, madkundskab, kristendom og co-teaching.

Camilla Manniche underviser mellemtrinnet på Svenstrup Skole i matematik, natur/teknologi, håndværk & design og co-teaching.

Foto: Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag på Svenstrup Skole.

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat