De frivillige – skoleskak

De frivillige – skoleskak

“De frivillige” er et program med Bue Bukh Petersen, der tager ud “en dag som frivillig” forskellige steder i Danmark. “De frivillige” har været en dag ude på Grevinge Centralside for at følge skoleskakken, der har venskabsturnering mod Gislinge Skole. Grevinge Centralskole har fået timer på skemaet for indskolingseleverne. Det er lærer og skoleskakleder Thorbjørn Bromann der bl.a. står for undervisningen af skoleskak på Grevinge Skole. De har testet bogen “Skak+mat” i undervisningen og du kan læse mere om bogen her.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat