Vores mission og vision

Vores mission og vision

HVORFOR ER VI SAT I VERDEN, OG HVOR SKAL VI HEN?

Nogle gange kan det være sundt at hæve blikket fra hverdagens lavpraktiske arbejde og se det hele lidt fra oven. Man kan stille sig selv spørgsmålene: Hvor skal vi egentlig hen? Hvad er meningen med vores eksistens?

Dansk Skoleskak fylder 60 år i 2020, og måske har vi overlevet så længe, fordi vi ikke har lukket os om os selv, men har husket at kigge op og ud. Vi må løbende spørge os selv hvorfor er vi her? hvad er det, vi vilhvor vil vi gerne være om 5, 10 og 20 år? – og ikke mindst må vi gøre os tanker om, hvordan vi får det til at ske.

I 2017 lavede vi den største organisatoriske ændring i nyere tid. Vi ændrede den demokratiske struktur, så alle medlemsskoler nu kan stemme direkte sammen med de lokale skoleskakkredse på vores årsmøde i maj.

Det daværende forretningsudvalg (den daglige, politisk valgte ledelse) blev ved samme lejlighed delt i to; et stævneudvalg, som fokuserer på at koordinere DM & Læringsfestival, Pige-DM og Hold-DM, og en bestyrelse, som fokuserer på strategi, økonomi og politisk arbejde. Under ’Om os’ fortæller vi mere om, hvordan vi organiserer os.

Bestyrelsen overtog blandt andet forretningsudvalgets 2020-strategi med mission, vision og indsatsområder. På det tidspunkt var formuleringerne lange, og det var nok de færreste, der kunne dem udenad.

Bestyrelsen har løbende arbejdet med at udstikke retningen for årene frem mod 2025, herunder vores ambitioner om at hjælpe flere og nye målgrupper. Vi er også blevet tydeligere omkring, at det er inden for det faglige, sociale og mentale område, vi kan noget særligt.

SKOLESKAKREJSEN

Et særligt fokus ligger på at gøre Dansk Skoleskak bæredygtig både lokalt og nationalt.

Lokalt er vi i gang med den proces, vi kalder Skoleskakrejsen, der løfter skoleskak fra udelukkende at være ildsjælebaseret til at blive forankret i undervisningsteams. Herved sikres bæredygtighed på skolen og en systematisk tilgang, så mindre står og falder med enkeltpersoner. Vi synes, det er ærgerligt, når elever bliver begejstrede for skoleskak, men ikke får mulighed for at fortsætte forløbet, fordi underviseren ikke har tid, får andre opgaver eller måske slet ikke er på skolen længere. Med etableringen af bæredygtige teams sker det i mindre grad.

For at sikre landsorganisationen er det afgørende, at der etableres en robust, fremtidssikret økonomi, og vi ønsker os en fast base i det, vi kalder Skakkens Hus, hvor landskontor, uddannelser og aktiviteter er samlet.

MISSION – HVORFOR ER VI SAT I VERDEN

Med skoleskak som metode styrker vi børn og unge fagligt, socialt og mentalt i et inkluderende og forpligtende fællesskab, der bygger bro på tværs af køn, kultur, generationer og grænser.

 

VISION – HVOR SKAL VI HEN

Dansk Skoleskak er i 2025 fremtidssikret via en robust finansieringsmodel med base i Skakkens Hus, og med lokale aktiviteter forankret i bæredygtige teams, så intet står og falder med enkeltpersoner. Vi er en attraktiv samarbejdspartner, som kombinerer leg og læringsmetoder til udvikling af faglige, sociale og mentale kompetencer og fællesskaber.
Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat