Skoleskak – ’Skolen i fremtiden’

Skoleskak – ’Skolen i fremtiden’

Når skolebestyrelser, lærere og skoleledere mødes til skolefagmesse for at få inspiration til ’Skolen i fremtiden’ er Dansk Skoleskak med på en gratis udstillingsstand. ’Skole og Forældre’ står bag skolefagmessen om skoleudvikling, der afholdes i FrederiksborgCentret.

På skolefagmessen vil oplægsholdere stå for miniseminarer med input til nye veje for skolerne. Der vil være skolepolitisk debat, hvor skolernes parter giver deres bud på ’Skolen i fremtiden’. Også Undervisningsminister Troels Lund Poulsen vil komme forbi og give sit bud på, hvordan skolen skal se ud i fremtiden. Desuden vil der på skolefagmessen være en udstilling, hvor forskellige virksomheder vil præsenterer deres produkter og idéer for skolebestyrelser, lærere og skoleledere.

Udstillingen er en fantastisk mulighed for at fortælle skolebestyrelser, lærere og skoleledere om de mange muligheder inden for faglig og social udvikling, specialundervisning og integration, der ligger i Skoleskak. Alle emner, der bør være fokus på i fremtidens skole.

Skolefagmessen løber af stablen i FrederiksborgCentret d. 13.-14. Maj, og vi glæder os til at møde en masse, skolebestyrelser, lærere og skoleledere og fortælle dem om skoleskaks mange potentialer.

Se programmet for skolefagmesse her..

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat