Skoleskak i Undervisningsministeriet

Skoleskak i Undervisningsministeriet

Fredag den 6. maj kl. 15:00-17:00 holdt Undervisningsminister Troels Lund Poulsen træffetid, hvor den almene dansker kunne komme ind og snakke om undervisning, uddannelse mv. Blandt de knap 30 interesserede, der mødte op, var Dansk Skoleskak repræsenteret ved Alina Hansen og Jon Overgaard, der brugte tiden på at fortælle om skoleskakkens historie og nuværende aktiviteter samt projekter. Undervisningsministeren fik desuden udleveret skoleskakkens jubilæumsbog samt rapporten “Skoleskak som forebyggende specialundervisning”

Sidstnævnte rapport blev gennemgået i fællesskab med Undervisningsministeren, der viste stor interesse i skoleskakken. Som en ekstra gave havde skoleskakkens udsendte et skakspil med til Undervisningsministeren, der ligesom Dansk Skoleskak deltager i den kommende weekends skolefagmesse “Skolen i Fremtiden 2011”. Læs mere her.

Alle fremmødte blev efter deres træffetid interviewet i forbindelse med en nyhed til Undervisningsministeriets hjemmeside. Bl.a. fangede ministeriet nogle tilfredse skoleskakkere efter mødet med Undervisningsministeren. Se indslaget her.

SKOLESKAK ROCKS!.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat