Covid-19: Update

Covid-19: Update

LØBENDE OPDATERINGER OM COVID-19/CORONAVIRUS

På denne side vil vi løbende kommunikere, hvordan Covid-19 påvirker vores arrangementer m.m. Følg også med løbende via facebook.com/skoleskak.

Opdatering 24.03.2020 16:00

Dansk Skoleskak er desværre nødt til at udskyde flere arrangementer og uddannelser grundet Covid-19. Det drejer sig om:

Landsfinalen. Som det blev meldt ud sidste uge, vil Landsfinalen ikke blive afviklet d. 19 marts. Den flyttes til fredag den 4. september 2020. Mere information tilgår.

Pige-DM. Pige-DM bliver ikke afviklet denne weekend, 14.-15. marts. Når vi kender en ny dato, bliver den kommunikeret. Deltagerne vil få direkte information om dette.

Uddannelser. Vores Skoleskaklærer-uddannelser® i Skanderborg og København inden påske aflyses. Er man booket ind på en af disse uddannelser, vil man blive ombooket til en tilsvarende uddannelse i efteråret. Deltagerne får særskilt information om dette.

Inden påske er der også uddannelser i SFA – Skoleskak For Alle. De aflyses også, og deltagerne ombookes til senere uddannelser. Deltagerne får ligeledes direkte besked.

Hold-DM. Hold-DM er udskudt, og bliver ikke afholdt d. 17-19 april. Der bliver arbejdet hårdt på at finde en alternativ dato til arrangementet, og vi bringer en opdatering, så snart der er mere at melde ud.

National Vidensdag om skoleskak 2020.  Arrangementet bliver afholdt i en online udgave fra 12:00 – 15:00 d. 15 maj. Mere information følger.

Årsmødet 2020. Arrangementet bliver afholdt i en online udgave fra 15:00 – 18:00 d. 15 maj i forlængelse af National Vidensdag. Mere information følger.

SFT-stævner. Dansk Skoleskak afholder også en række SFT-stævner i maj og juni. Datoerne fastholdes pt., med håb om at vi alle er klogere efter påske.

Fælles for alle udskudte arrangementer er, at vi arbejder hårdt på at finde alternative datoer, hvor de kan blive afviklet med samme høje kvalitet, som de plejer. Vi vil løbende melde ud, når vi har detaljerne på plads for de forskellige arrangementer. Vi beder om tålmodighed og forståelse for, at det er svært at planlægge arrangementer disse dage.

Online Skoleskak. Vi knokler i øjeblikket for at kunne tilbyde ’Online Skoleskak’ fra på mandag d. 16 marts, så alle elever stadig kan klø på med skoleskak. Og de som ikke har skoleskak, eller aldrig har fået det lært, får muligheden for det.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig info@skoleskak.dk / 3049 0580

Esben Nicolajsen
esben@skoleskak.dk