Nyheder

'Kvalitet i Skoleskak' er navnet på et nyt projekt i samarbejde med Undervisningsministeriet. Over 300 skoler tilbyder i dag skoleskak som en metode til at styrke koncentration og indlæring for mere end 20.000 elever. Folkeskolereformen styrker muligheder for, at skoleskak bliver en del af hverdagen på...

Landet over er der de sidste tre uger blevet afviklet 10 aktivitetslederkurser landet over. Nikolai Skousen og Mads Tudvad fra Dansk Skoleskak har i den sponserede VOLVO kørt landet rundt for at hjælpe lokale lærere på vej til at afholde en god og inspirerende Skolernes...

I disse dage er Dansk Skoleskaks landskontor i Brolæggerstræde ved at forvandle sig til pakkekontor for Skolernes Skakdag. Skolemælks skakmaterialer med brætter, skakbrik klistermærker og lærervejledninger står klar sammen med Politikens Skolernes Skakdags aviser, foldere med skakreglerne og plakater. Nu venter vi bare på de flotte...

Det nye skoleskakblad er nu udsendt med posten til alle skoleskakledere i medlemsskoler og klubber, så det kan deles ud til alle skoleskakspillerne. Foruden konkurrencer og opgaver indeholder bladet en fyldig reportage fra DM i skoleskak i Odense i november. Der er også en artikel af Dansk...

Mandag den 13. januar kom 28 motiverede og forventningsfulde lærere på aktivitetslederkursus i København for at blive uddannet til aktivitetsledere, så de kan gøre Skolernes Skakdag på deres lokale skole til en spændende og lærerig oplevelse for alle elever. Forventningerne til dagen var mange. Lærerne forventende...

På Tønder Grundskole blev 20 lærere torsdag uddannet til aktivitetsledere i Skoleskak. Fredag den 7. februar 2014 afholdes Skolernes Skakdag, og efter gårsdagens kursus i Tønder er skolen nu parat til at køre Skolernes Skakdag for hele skolen - i alt over 700 elever. Lærerne prøvede...

Over de næste uger afholdes der rundt i det danske land aktivitetslederkurser som forberedelse til Skolernes Skakdag fredag den 7. februar. På aktivitetslederkurset får du tips og tricks til hvordan du kan arrangere og afholde en fantastisk Skolernes Skakdag 2014. Aktivitetslederkurset bygger på ”walk-the-talk” princippet, hvor du...

car Tanggaard nærmer sig DM-billetteI januar afholdes der mange steder i landet kredsmesterskaber for hold i Skoleskak. Disse kredsmesterskaber fungerer samtidig som kvalifikation til dette års udgave af Danmarksmesterskaberne for hold i Skoleskak. Ved kredsmesterskaberne stiller skoler op i firemandshold, som spiller holdkampe mod andre lokale...

Dansk Skoleskak vil gerne ønske alle involverede i skoleskakken en rigtig glædelig jul. Julemandens værksted aka Skakshoppen har været glødende i december, så meget tyder på, at der mange steder venter en af de rigtig gode gaver under træet i aften. Får du ikke lige det,...

Efter gentagne opfordringer har Dansk Skoleskak besluttet at lave en forsinket adventsjulekalender i år. I år vil der komme opgaver på hver adventssøndag samt 24. december, således at der vil komme 4 opgaver i løbet af december. Opgaverne vil være af forskellige styrke. Vinderne får en gave fra...

Live Chat