Århus Lærerforening: Brikkerne rykker

Århus Lærerforening: Brikkerne rykker

BrikkernerykkerÅrhus Lærerforenings medlemsblad SKOLEN bringer i udgave 3, 2015 en artikel om hvordan aarhusianske skoleelever, der spiller skoleskak, forbedrer sig markant i matematik.

Artiklen henviser til et forskningsbaseret pilotprojekt i Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Pilotprojektet viser, at skoleskak har en signifikant effekt på bl.a. elevernes mønstergenkendelse.

Læs hele artiklen ‘Brikkerne rykker’ fra Århus Lærerforenings blad SKOLEN.

Spørgsmål? Kontakt info@skoleskak.dk /3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat