Borgmesterkandidat til The Right Move

Borgmesterkandidat til The Right Move

Torsdag den 24. oktober gæster Socialdemokraternes borgmesterkandidat Thomas Kastrup-Larsen Tornhøjskolen i Aalborg Øst, når et nyt skoleskakprojekt sættes i gang.

Socialdemokraternes borgmesterkandidat Thomas Kastrup-Larsen i Aalborg kommer og er med på første parket, når Tornhøjskolen sammen med Dansk Skoleskak og Projekt 9220 torsdag den 24. oktober introducerer skoleskak i den ordinære undervisning med projektet ”The Right Move – skoleskak i udsatte boligområder”.

Thomas Kastrup Larsen spiller selv skak og vil på torsdag overvære undervisningen i en af de seks deltagende skoleklasser på Tornhøjskolen. Her vil han afslutningsvis udfordre en eller flere af eleverne i et spil skak.

Skoleskak for integration og inklusion
The Right Move er et nyt skoleskakprojekt, som har til formål at styrke samarbejdet mellem skoler og boligsociale aktører.

Projektet løber i otte uger fra den 24. oktober, hvor 500 elever fordelt på 18 første- til fjerde-klasser i Aalborg får erstattet en ordinær undervisningstime i ugen med Skoleskak.

Udover Tornhøjskolen deltager også Herningvej Skole i projektet fra og med torsdag den 24. oktober, mens Mellervangskolen som den tredje aalborgskole starter op i januar 2014.

The Right Move kørte som et pilotprojekt i Randers sidste år, og det viste sig at være en stor succes for såvel børnene selv som for lærere og forældre. Peter Sabroe er skoleleder på Nørrevangskolen og han kunne efter projektets afslutning tydeligt se virkningen af at sætte skoleskak på skoleskemaet.

“Det er gået over al forventning. Det er ikke noget, vi har målt på, men jeg er ikke i tvivl om, at det giver større koncentrationsevner. Og så er der også det, at når man spiller skak, hænger man ikke på gadehjørnerne eller gør dumme ting”, sagde Peter Sabroe.

Formålet med skoleskak er at kombinere leg og læring, for derigennem at styrke børns analytiske evner samt deres evner til at holde koncentrationen i længere tid. For at få mest muligt ud af skoleskakprojektet i løbet af de otte uger, opretter alle tre skoler en skoleskakklub, som ligger i forlængelse af skoledagen og som er åben for alle skolernes elever.

Desuden bliver der afholdt en række events og venskabsmatcher mellem de involverede skoler igennem projektperioden op til Skolernes Skakdag den 7. februar 2014.

Projektet støttes af Projekt 9220, Satspuljen og Dansk Skoleskak.

Se mere om The Right Move projektet.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat