BEDRE TIL MATEMATIK?

BEDRE TIL MATEMATIK?

SKAK+MAT® i HELE LANDET

En masse undervisere er i disse dage på skolebænken for at lære en ny metode, som skal styrke deres elever i matematik.

SKAK+MAT®-konceptet bidrager til praksisnær matematikundervisning, som kan sættes i gang med det samme hjemme på skolen efter 1-3 dages kompetenceudvikling hos Dansk Skoleskak. Undervisningsmaterialet er tilrettelagt efter Fælles Mål for matematik i indskolingen og på mellemtrinnet og formidles gennem undervisningsplatformen GAMBIT®, et nytænkende læringskoncept. GAMBIT® minimerer forberedelsestid, sikrer kvalitet og systematik i lektionerne og hjælper til relevant og brugbar effektevaluering af undervisningen.

Metoden løfter både i top og bund, og til forskel fra andre metoder har drenge et lige så stort udbytte af undervisningen som piger.

STUDIER VISER GODE RESULTATER
SKAT+MAT®-konceptet er udviklet af Dansk Skoleskak og testet på elever fra 31 klasser på fem skoler i Aarhus Kommune via før- og eftertest samt indsats- og kontrolgrupper.

482 elever deltog i undersøgelsen, og resultaterne blev efterfølgende analyseret af professor Michael Rosholm fra TrygFondens Børneforskningscenter, der er tilknyttet Aarhus Universitet. Resultaterne viste, at de elever, som havde modtaget undervisning efter SKAK+MAT®-konceptet, efter trekvart år var en tredjedel af et undervisningsår foran eleverne i kontrolgruppen, der udelukkende havde modtaget traditionel matematikundervisning.

Praksis har vist, at elever og undervisere i højere grad bliver i stand til at arbejde undersøgende med matematik, samtale om matematik og lære matematik på nye måder.

Se en video, hvor bl.a. Michael Rosholm fortæller om resultaterne af undersøgelsen.

VIL DU VIDE MERE?
Ring på telefon 3049 0580, og tal med en læringskonsulent. Du kan også skrive til os på laer@skoleskak.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat