Året der gik i skoleskakken

Året der gik i skoleskakken

Jubilæumsbogen2010 har været et begivenhedsrigt år i skoleskakken.

Året har stået i jubilæets tegn. I løbet har året har kredsene markeret skoleskakkens 50 års jubilæum med flotte arrangementer og stævner over hele landet. Lørdag den 4. september kulminerede festlighederne på Rådhuspladsen, hvor der var kæmpe fest og efterfølgende reception på København Rådhus. Markeringen af 50 års jubilæet fortsatte til Danmarksmesterskaberne i Odense, hvor også den nye jubilæumsbog blev præsenteret. Ligeledes blev Bjarne Søndergaard, Jetsmark, som kun den syvende i Dansk Skoleskaks historie tildelt titlen som æresmedlem.

I foråret vandt skoleskakken Integrationsministeriets Mangfoldighedskonkurrence og dermed 25.000 kr. med projektet ”Den Store Skattejagt”. I marts var Jyderup i Vestsjælland værter for et succesfuldt Hold-DM, mens årets Landsudvalgsmøde i maj var det mest besøgte nogensinde med 42 deltagere. For første gang deltog også skoleskakkens ungrepræsentanter, hvor en nyoprettet ung styregruppe stod for deres program.

Det var også i 2010, skoleskakken oprettede en afdeling og fik en ny landdistriktskoordinator i Morsø samt en ny integrationskoordinator i København til Stepping Stone projektet. I december måned flyttede Dansk Skoleskak i nye lokaler i Brolæggerstræde i København, hvilket markeres med en housewarming lørdag d. 22. januar, hvor alle er velkomne. Også på den digitale front er der sket meget. Skoleskak.dk og skakshoppen.dk har fået helt nye designs, og nyhedsbrevet udsendes ugentligt i en ny udgave.

I sidste sæson bød vi velkommen til hele 41 nye steder med skoleskak, og siden 1. august 2010, har skoleskakken budt velkommen til 45 nye steder med skoleskak – en udvikling der ikke er set siden 1960.

Kommende projekter i 2011 er Skolernes Skakdag i Syd – og Sønderjylland, der er støttet af Undervisningsministeriet samt First Move (Nydansk forældrenetværk), der er støttet af Integrationsministeriet. En stor tak til de firmaer, fonde og institutioner, der støttede op om skoleskaksagen i 2010. En særlig tak skal der lyde til de mange ledere, som utrætteligt uge efter uge har skabt spændende aktiviteter til glæde og gavn for de mange børn og unge.

Tak for et fantastisk skoleskakår!.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat