Aktivitetslederkursus i København

Aktivitetslederkursus i København

Mandag den 13. januar kom 28 motiverede og forventningsfulde lærere på aktivitetslederkursus i København for at blive uddannet til aktivitetsledere, så de kan gøre Skolernes Skakdag på deres lokale skole til en spændende og lærerig oplevelse for alle elever.

Forventningerne til dagen var mange. Lærerne forventende blandt andet at få mere viden om organisatoriske og praktiske redskaber til afvikling af Skolernes Skakdag. Videre forventede lærerne at få indspark, inspiration og ideer til at gøre dagen varierende og motiverende.

Sidst på kurset blev kursisterne inddelt i grupper, hvori de diskuterede, hvordan de ville afholde Skolernes Skakdag hos dem, ud fra de nye værktøjer. Det virkede på alle som om, at de havde fået opfyldt deres forventninger, og alle var begejstrede for at komme i gang.

Dette kom særligt til udtryk hos Carl-Erik Creutzberg fra Herlev Byskole, som ikke var i tvivl om, at Skoleskak er kommet for at blive – ”alle skal vænne sig til at Skoleskak er på skemaet”, udtalte Carl-Erik. Han forventer, at Skolernes Skakdag på Herlev Byskole skal foregå over 1 modul à 90 minutter for 3. og 4. klasse. I dette modul vil eleverne blandt andet prøve kræfter med bondeskak og actionskak.

For Carl-Erik er det vigtigt at gøre opmærksom på Skolernes Skakdag rundt omkring på skolen efterhånden som vi nærmer os 7. februar. Endvidere ønsker han på sigt at få Skoleskak integreret som en del af skoleskemaet. Carl-Erik er samtidigt også realistisk og vil undervejs stoppe op og reflektere over – ”Hvad kan vi med det her? – og hvad har vi mulighed for at gennemføre med succes?”. Det skal nemlig være en succes og en sjov oplevelse for alle.

Læs mere om Skolernes Skakdag og aktivitetslederkurserne på www.skolernesskakdag.dk

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat