Aktivitetsleder-kurserne sat i gang!

Aktivitetsleder-kurserne sat i gang!

Onsdag d. 11. januar skød Dansk Skoleskak aktivitetsleder-kurserne for Skolernes Skakdag i gang, for lærere og pædagoger i Sønderjylland. Kurset fandt sted på Brundlundskolen i Aabenraa, som har en fantastisk historie i skoleskakken med over 200 deltagere i 80’erne, og som nu er med igen! Mandag d. 16. var turen så kommet til Ribe, hvor kurset blev afholdt på Vorbasse Skole.

Fra velkomst og introduktion over kaffe og rundstykker gik aktivitetslederkurserne hurtigt videre til programmet, som bød på en blanding af forberedelse til aktiviteter på skakdagen og generel orientering om alle de hjælpemidler, man kan finde på Dansk Skoleskaks hjemmeside. Forberedelsen var tilrettelagt som øvelser som deltagerne siden kan bruge direkte på Skolernes Skakdag hjemme på egen skole, så lærerne fik også flyttet brikker på kurset!

Der blev blandt andet spillet bondeskak, hvor det viste sig at spillet måske er nemt at lære, men dog forbløffende svært at spille! Deltagerne gik til sagen med skarpe hjerner og fik hurtigt røde kinder, når begivenhederne ikke udviklede sig nøjagtigt som forudset. Hurtigt fik man løbere og tårne med og sluttede med alle brikker – nok mere, end man kan nå med begyndere på Skolernes Skakdag. Efter frokost stod den på actionskak, et indslag om IT-støttet læring og en drøftelse om den lokale tilrettelæggelse af Skolernes skakdag. Herefter blev der takket af og uddelt materialer til de deltagende skoler.

Læs mere om aktivitetslederkurserne og Skolernes Skakdag her.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat