Invitation: Årsmøde 2018

Invitation: Årsmøde 2018

DANSK SKOLESKAKS ÅRSMØDE 2018

Dansk Skoleskak indbyder hermed til Årsmøde 2018 den 18. maj 2018 kl. 15.30. Årsmødet finder sted i forlængelse af National Vidensdag om Skoleskak 2018 og foregår derfor i det nye LEGO® House i Billund.

Årsmødet er Dansk Skoleskaks øverste organ, der vedtager strategier, vælger bestyrelse, stævneudvalg mv.

TILMELDING

Tilmelding skal ske senest den 2. maj via skoleskak.dk/nationalvidensdag. Her kan du vælge, om du deltager i både National Vidensdag om Skoleskak 2018 og Årsmødet. Vi håber naturligvis, I vil deltage i begge arrangementer.

MØDEFORSLAG

Overvejer du at stille et forslag til Årsmødet, står både bestyrelse og stævneudvalg til rådighed for sparring. Det kunne være forslag vedrørende organisationens økonomi, strategi eller politiske arbejde. Forslag vedrørende stævner eller turneringer behandles ikke på Årsmødet, men på Turneringsmødet, der afholdes den 24. november 2018 i forbindelse med DM & Læringsfestival i Ollerup.

Forslag til Årsmødet sendes til mads@skoleskak.dk senest den 18. april og skal minimum besvare følgende spørgsmål:

  • Hvem er forslagsstiller?
  • Hvad får forslaget ud på?
  • Hvilke paragraffer har forslaget indvirkning?
  • Hvilke fordele og ulemper vurderer du, der er ved forslaget?

TALE OG STEMMERET

Alle aktive i Dansk Skoleskak har taleret til Årsmødet. Derudover har hvert skolemedlem i Dansk Skoleskak ret til at afgive én stemme i forbindelse med afstemninger, hver skoleskakkreds har tre stemmer og alle medlemmer af bestyrelsen samt stævneudvalget har stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

MATERIALE OG TRANSPORT

Dagsorden, forslag, regnskab mv. udsendes på e-mail til de tilmeldte senest 10 dage før Årsmødet. I det tilfælde tilmeldte arrangerer fællestransport til Årsmødet, dækker Dansk Skoleskak udgifterne.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat