Skoleskak på Ø-skoler

Projektet er afsluttet og godkendt af A.P. Møller Fonden

‘Skoleskak på Ø-skoler’ var et 3-årigt projekt, hvor Dansk Skoleskak samarbejde med ø-skolerne om opstart og udvikling af skoleskak på netop ø-skoler.

Projektet var støttet af A. P. Møller Fonden og omfattede 21 skoler, 15 øer og deltagelse af 750 elever. I alt indgik 50 lærere og frivillige i projektet, som alle fik konkrete redskaber til at undervise i skoleskak. Læs mere om støtten og se tv-indslag fra Langeland.

Med udvikling af en fleksibel model for skoleskak på de danske ø-skoler blev der sigtet mod øget inddragelse af øens øvrige beboere (frivillige, søskende, forældre, bedsteforældre e.l.), som stadig står for aktiviteter i samspil med lærere og pædagoger.

Hvorfor skoleskak på ø-skoler?
Flere af de danske øer, i særlig grad småøerne, er udfordret ift. at skabe attraktive aktiviteter for øernes børn og unge og at tiltrække tilflyttere. Her ville ‘Skoleskak på Ø-skoler’ gøre en forskel.

Erfaring viser, at undervisning i skoleskak styrker børn og unges interesse for læring og uddannelse. Derudover er der det sociale aspekt, hvor alle kan mødes over skakbrættet i en ligeværdig dyst på tanker og idéer. Skoleskak skaber dermed ikke blot rum for øget læring, men også for social interaktion og samvær.

Skoleskak har den enestående fordel, at alle kan deltage på tværs af alder, køn og fysik. At det sker på den lokale skole, uden transportbehov, er en stor fordel. Skoleskak er desuden en meningsfyldt aktivitet i små elevgrupper, idet skoleskak fungerer fortrinligt på tværs af alder, køn og generationer. Derudover kræver skoleskak ikke investerings- eller anlægsudgifter, hvorfor skoleskak er en relevant metode – også ud fra et lokalpolitisk synspunkt.

Hvad fik skolerne ud af at deltage?

 • Gratis skoleskaklærer-uddannelse til lærere/pædagoger
 • Skakmaterialer – bræt, brikker, ure, internetskak m.m.
 • Mulighed for øget læring for skolens elever

Hvad skulle skolerne bidrage med?

 • Oprette et lokalt tilbud om skoleskak
 • 1-2 lærere/pædagoger til skoleskaklærer-uddannelsen
 • Være medlem af Dansk Skoleskak via skoleskak.dk/medlem

Events i projektet
Over en 3-årig periode afholdtes weekendaktiviteter, fx turneringer ø-skolerne i mellem, ø-mesterskaber, skaklejre og uddannelsesaktiviteter. Der er også afholdt internetmatcher mellem skolerne, hvor nettets muligheder blev udnyttet til skakdyster på tværs af landet. Dermed kan eleverne til stadighed deltage i skoleskak på tværs af alder, køn og geografisk placering.

Besøg på øerne
Vi besøgte Onsbjerg Lilleskole samt Tranebjerg Skole på Samsø, Tunø Skole og Endelave Skole og skolerne på Strynø, Langeland, Omø og Agersø. I 2013-2014 besøgte vi øerne Møn, Thurø og Ærø. Skoleskak  har også været på Agersø til småøernes øskole-seminar, hvor der blev holdt oplæg og diskuteret, hvordan Skoleskak kan bruges på ø-skoler.  Det var vigtigt for os at have et tæt samarbejde med skolerne, og ligeledes se lokalsamfundene, opleve eleverne og tale med lærerne ansigt til ansigt.

Deltagende skoler

 • ‘Anholt Skole og Børnehave’ (Anholt)
 • ‘Orø Skole og Børnehus’ (Orø)
 • ‘Tranebjerg Skole’ (Samsø)
 • ‘Onsbjerg Lilleskole’ (Samsø)
 • ‘Ørstedskolen’ (Langeland)
 • ‘Humble Skole’ (Langeland)
 • ‘Magleby Friskole’ (Langeland)
 • ‘Tunø Skole’ (Tunø)
 • ‘Østerlars Friskole’ (Bornholm)
 • ‘Davidskolen’ (Bornholm)
 • ‘Paradisbakkeskolen – afd. Nexø’ (Bornholm)
 • ‘Bornholms Heldagsskole’ (Bornholm)
 • ‘Christiansø Skole’ (Christiansø)
 • ‘Læsø Skole’ (Læsø)
 • ‘Strynø Skole’ (Strynø)
 • ‘Møn Skole afdeling Hjertebjerg’ (Møn)
 • ‘Møn Skole afdeling Stege’ (Møn)
 • ‘Møn Friskole’ (Møn)
 • ‘Hørup Centralskole’ (Als)

Nyheder

Online venskabskampe afviklet.
Slaget om Østersøen.
Online venskabskampe mellem ø-skoler.
Skoleskak var på Ø-hop til Møn, Thurø og Ærø.
Skoleskak på Ø-skoler på lærerseminar på Orø
Skoleskak på Ø-skoler på ø-tur til Strynø, Langeland, Omø og Agersø.
Orø Skole og Børnehus’ temauge i matematik, hvor der blev spillet masser af skoleskak.
Onsbjerg Lilleskole på Samsø havde i uge 49 matematikuge med masser af skoleskak.
Optart af Onsbjerg Lilleskoles skoleskakklub med deltagelse af halvdelen af skolens elever.
Tranebjerg skole fra Samsø til midtjysk mesterskab i Silkeborg.
Lærere fra Bornholm og Christiansø på skoleskaklærer-uddannelse.
Lærere fra Læsø og Strynø på skoleskaklærer-uddannelse.
Magleby Friskole, Humble Skole og Ørstedskolen til Langeland Mesterskabet.
Onsbjerg Lilleskole afholdte skolemesterskab på Samsø som afslutning på sæsonen..