Understøttende undervisning

Tidligere undervisningsminister (S), Christine Antorini:
”Med folkeskolereformen indføres en ny form for undervisning i skolen – den understøttende undervisning. Denne tid skal blandt andet bruges til aktiviteter, der kan støtte de forskellige fag. Det vil være helt oplagt at bruge skoleskak som et element her. Der er mange måder at blive inspireret, motiveret og engageret på. Skoleskak er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan lære på en anderledes og sjov måde. I den sammenhæng er det vigtigt at sikre et bedre videngrundlag om kvaliteten af læringstilbud som skoleskak”.

Bjørn Hansen, Danmarks Lærerforening:
“Elever har brug for at sætte sig ned og tænke sig om en gang imellem, og der kan skoleskak noget. At overveje sit næste træk er en god vane, som mange elever kan bruge i skolen, og derfor er skoleskak også oplagt som en del af de understøttende timer i den nye skolereform”.

Claus Hjortdal, fmd. for Skolelederforeningen:
“Jeg ser et stort potentiale i skoleskak, fordi det har nogle muligheder omkring dét at koncentrere sig og fokusere på noget. Det handler ikke så meget om spillet i sig selv, men om at lære af spillet. Min erfaring er, at det specielt er de urolige børn, der har gavn af det, og så synes jeg, at det er specielt interessant i forhold til matematik”.

Det kan I gøre…

Inkluderende metode
Skoleskak styrker inklusion og trivsel – også for de, der oplever udfordringer i skolen. Et stærkt stigende antal skoler prioriterer skoleskak, og med opbakning fra danske eksperter og udenlandske undersøgelser opfordrer vi alle skoler til at overveje, om skoleskak også er relevant hos jer. Udover den understøttende undervisning er skoleskak en oplagt del af matematikundervisningen og som forebyggende specialundervisning. Et stigende antal skoler tilbyder også skoleskak som valgfag.

Kontakt
Kontakt Mikkel Nørgaard, mikkel@skoleskak.dk / 2984 9874 eller Mads Jacobsen, mads@skoleskak.dk / 2240 1488, hvis du vil vide mere om skoleskak + understøttende undervisning og eventuelt booke et oplæg.

Eksempler på skoleskak som understøttende undervisning:

Viceskoleleder Marianne Rathschau, Stensballeskolen i Horsens:
“Vi spiller skoleskak både i SFO’en og som en del af i undervisningen. Når vi vil bruge skoleskak i den understøttende undervisning, er det fordi vi ser, at det bidrager positivt til elevernes læring. Alle elevtyper er motiverede – både de meget dygtige og de, der skal bruge lidt længere tid på at få alle detaljerne med.”

Lærer Thorbjørn Bromann, Langhøjskolen i Hvidovre:
“Fra det kommende skoleår er der obligatorisk skoleskak som en del af den understøttende undervisning. 0.- klasserne får en halv lektion pr. uge, 1.-klasserne en lektion og alle 2.-klasser skal have skoleskak to lektioner pr. uge. Vi har rigtig gode erfaringer med skoleskak, og oplever en særlig stor forældreopbakning til vores arbejde med skoleskak.”

Lærer Mikkel Andreassen, Lindehøjskolen i Herlev:
“Vi vil anvende skoleskak i den understøttende undervisning i både indskolingen og på mellemtrinnet. Omfanget fastlægges af lærerteamet for den enkelte klasse. Min opgave bliver at støtte kollegerne i at køre fælles skoleskakforløb. Vores skole skal også være med i Skolernes Skakdag i uge 6. Kontakt Mikkel Andreassen for gode råd og idéer.”

Lærer Kent Herholt Simonsen, Ungdomsskolen Amager:
“Jeg ser, at særligt drengene i 10. klasse kan have svært ved at koncentrere sig om konkrete opgaver i længere tid. Jeg vil bruge skoleskak som et forsøg på at træne fordybelse og samtidig styrke de unges logisk-analytiske kompetencer. Det er planen, at vi på sigt også vil oprette et valghold.”

Lærer Thomas Iversen, Skolegades Skole i Brønderslev:
“Jeg lærer mine elever fra 2. og 3. klasse skakreglerne, så vi ikke skal starte på bar bund næste skoleår. De er super ivrige og er selv gået i gang med at spille om morgenen inden undervisningsstart. I næste skoleår bliver der et eller to hold en time ugentligt med skoleskak.”