National Vidensdag om Skoleskak
Fredag den 27. maj i Vejle
Understøttende undervisning
Se hvad andre skoler gør
Skoleskak hos jer?
Bestil gratis info-materiale
Skolernes Skakdag
Lær at holde fokus, koncentration og tænke fremad!

FACEBOOK

VÆR MED!

PLAY!